Petter Haugneland

er redaktør og informasjonsrådgivar ved Senter for klimaforsking (Cicero).