Petter Nesser

Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).