Torkjell Leira

Samfunnsgeograf og forfatter. Til daglig forsker han på biologisk mangfold ved Naturhistorisk museum, UiO. Han arbeider nå med en bok om Amazonas og driver dessuten nettstedet brasileira.no.