Andreas Sollohub Stensaker

Vitenskapelig assistent

Andreas Sollohub Stensaker er vitenskapelig asssistent som jobber med NUPI prosjektet Norge og EU mot 2030. Han er ansatt på midlertidig basis som del av forskningsgruppen for Sikkerhet og forsvar. Andreas tar en bachelorgrad i internasjonale studier, med fordypning i statsvitenskap, ved Universitetet i Oslo. 

Andreas har tidligere jobbet som praktikant ved den Norske ambassaden i Berlin og ved Næringslivets Hovedorganisasjon sitt brusselkontor. Der har han jobbet med tema som Brexit, det tyske valget og energi & klima.


UTDANNELSE:

2020 -   Bachelorgrad, Internasjonale Studier, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARBEIDSERFARING:

2022 -    Vitenskapelig assistent, NUPI

2021     Praktikant, Næringslivets Hovedorganisasjon (brusselkontoret)

2020     Praktikant, Norges ambassade i Berlin