Christophe Hillion

Forsker 1

Christophe Hillion er forsker 1 ved NUPI. Han er også professor i europarett ved Universitetet i Oslo, seniorrådgiver ved Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) i Stockholm og Academic Fellow ved European Policy Centre i Brüssel.

Han har publisert arbeider på statsrett i EU og EUs utenrikspolitikk. Hillions forskning fokuserer for tiden på samspillet mellom EU og unionens europeiske partnere (for eksempel Norge, Storbritannia og Ukraina). Han rådgir jevnlig europeiske regjeringer og institusjoner om disse temaene.


Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler