Daniel Paz Rossebø

Masterstudent

Daniel er en masterstudent på Universitetet i Oslo og er underlagt Forskningsgruppen for Sikkerhet og Forsvar våren 2023. Han har bakgrunn i statsvitenskap, med interesse for cybersikkerhet. I masteroppgaven forsker Daniel på om strategisk kultur kan forklare mekanisme bak staters atferd i cyberspace, med Japan og Taiwan som case-studier.


Utdanning

2021: Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2018: Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Agder

Arbeidserfaring

2023: Masterstudent, NUPI

2022: Seminarleder i introduksjon til metode, University of Oslo

Artikler Alle artikler