Elsa Lilja Gunnarsdottir

Vitenskapelig assistent

Elsa Lilja Gunnarsdottir jobber som vitenskapelig assistent hos NUPI og støtter opp om prosjektet Norge og EU mot 2030 i Forskningsgrupper for sikkerhet og forvar

Fra 2019 frem til sommeren 2022 jobbet hun som kommunikasjonsrådgiver i EØS-tilsynet ESA (også kjent som EFTAs Overvåkingsorgan), hvor hun fikk en grundig introduksjon i Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Tidligere har hun vært praktikant på senteret for konfliktanalyse i Kent og på den norske ambassaden til Kosovo og Albania og skrev deretter masteroppgave om europeisk integrasjon. Hun ble tildelt stipend fra OSSE og FNs nedrustningskontor i 2022 og deltok i et intensivt kurs om fred, sikkerhet, våpenkontroll og nedrustning, om sentrale avtaler og institusjoner (Scholarship for Peace and Security) på OSSE og FNs hovedkvarterer i Wien.


Utdanning

2017-2019 Mastergrad Internasjonale relasjoner og EUs eksterne relasjoner, University of Kent / Brussels School of International Studies.

2013-2016 Bachelorgrad i Internasjonale komparative studier, Duke University.

Arbeidserfaring

2019-2022 Kommunikasjonsrådgiver, EFTAs Overvåkingsorgan (ESA), Brussel

2018-2019 Praktikant, Conflict Analysis Research Centre, Kent, United Kingdom

2017 Trainee, den norske ambassaden til Kosovo og Albania

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler