false = not relative url Elsa Lilja Gunnarsdottir | NUPI

Elsa Lilja Gunnarsdottir

Vitenskapelig assistent

Elsa Lilja Gunnarsdottir jobber som vitenskapelig assistent hos NUPI og støtter opp om prosjektet Norge og EU mot 2030 i Forskningsgrupper for sikkerhet og forvar

Fra 2019 frem til sommeren 2022 jobbet hun som kommunikasjonsrådgiver i EØS-tilsynet ESA (også kjent som EFTAs Overvåkingsorgan), hvor hun fikk en grundig introduksjon i Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Tidligere har hun vært praktikant på senteret for konfliktanalyse i Kent og på den norske ambassaden til Kosovo og Albania og skrev deretter masteroppgave om europeisk integrasjon. Nylig deltok hun på et 8-ukers intensivt kurs om fred, sikkerhet, våpenkontroll og nedrustning (Scholarship for Peace and Security 2022) i regi av OSSE og FNs nedrustningskontor.


UTDANNING:

2017 - 2019: Mastergrad Internasjonale relasjoner og EUs eksterne relasjoner, University of Kent / Brussels School of International Studies.

2013 - 2016: Bachelorgrad i Internasjonale komparative studier, Duke University.

ARBEIDSERFARING:

2019 - 2022: Kommunikasjonsrådgiver, EFTAs Overvåkingsorgan (ESA), Brussel

2018 - 2019: Praktikant, Conflict Analysis Research Centre, Kent, United Kingdom

2017: Trainee, den norske ambassaden til Kosovo og Albania

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler