Espen Mathy

Forsker

Espen Mathy er forsker ved NUPI i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Mathy har en mastergrad i statsvitenskap og en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. I sin masteroppgave undersøkte han hvilken rolle normpress spiller når stater skal slutte seg til nedrustningsavtaler med fokus på Traktaten om forbud mot kjernevåpen.

Espen har arbeidserfaring fra den norske ambassaden i Ankara, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), FNs kontor for nedrustningsspørsmål (UNODA) i Wien og Vienna Center for Disarmament and Non‑Proliferation (VCDNP). Han har hatt utvekslingsopphold ved Universitetet i Mannheim og Bilkent-universitetet i Ankara. 

Hans forskningsinteresser omfatter multilaterale regimer knyttet til nedrustning og ikke-spredning, samt våpenkontroll av kjernevåpen og hvordan internasjonale normer påvirker staters kjernevåpen politikk.


Utdanning

2017 - 2019 Master i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2015 - 2016 Enkeltemner, Universitetet i Oslo

2012 - 2015 Bachelor i Internasjonale Studier, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2021 -           Vitenskapelig assistent - Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

2020 - 2021 Praktikant - Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP)

2020             Praktikant - FNs kontor for nedrustningsspørsmål i Wien

2019            Policy fellow - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

2019            Masterstudent - Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

2017            Studentpraktikant - Den norske ambassaden i Ankara (Tyrkia)

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler