false = not relative url Gabriella Kristine Kattil Bolstad | NUPI

Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Vitenskapelig assistent

Gabriella Bolstad er koordinator og vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Forsvar og Sikkerhet på NUPI. Hun er tilknyttet Konsortiet for Forskning på Terrorisme og Internasjonal Kriminalitet, projektet Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge og et forskningssamarbeid mellom NUPI, Royal United Services Institute (RUSI) og Center for Strategic and International Studies (CSIS) vedrørende transatlantisk sikkerhet.

Bolstad har en mastergrad i internasjonale konfliktstudier fra King’s College London og en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Aberystwyth University. Senere tok hun videreutdanning i risikoanalyse, krisehåndtering og terrorismeforebygging ved Universitetet i Stavanger.

Bolstads masteroppgave omhandlet sikkerhetisering av europesike fremmedkrigere. Bolstad's forskningsinteresser inkluderer kontraterror, antiradikalsiering, transnasjonale relasjoner og stormaktsrivalisering. 


Utdanning

2020 Risikoanalyse og terrorismeforebygging, Universitetet i Stavanger

2016-2017 Master i internasjonale konfliktstudier, Kings College London

2016 Studieprogram i nasjonalisme, religion og vold, Charles University

2015 SWUFE Internasjonale sommerskole, The Southwestern University of Finance and Economics

2013-2016 Bachelor i internasjonal politikk, Aberystwyth University

Arbeidserfaring

2021 Vitenskapelig assistent, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

2019-2021 Prosjektmedarbeider, Oslo kommune

2019 Praktikant, Den norske ambassaden i Myanmar

2018 Sekretær, Den egyptiske ambassaden i Norge

2016-2019 Fengselsbetjent, Kriminalomsorgen

2015-2016 Forskningsassistent, Aberystwyth University

2015 Praktikant, Nansen Fredssenter

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler