Ingvild Magnæs Gjelsvik

Tidligere ansatt

Gjelsvik spesialiserer seg på separasjon, radikalisering, deradikalisering og reintegrering av medlemmer av opprørsgrupper. Hun har gjort omfattende feltarbeid i Somalia, med fokus på hvordan individer blir engasjert i og løsrevet fra al-Shabaab og piratgrupper. Gjelsvik har sett nærmere på reintegrering av kvinnelige geriljasoldater i Colombia.

Gjelsvik arbeidet i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, og i NUPIs Training for peace-program. Hun har også vært med i The International Research Group on Reintegration (IRGR) og jobber tett med Politihøgskolen. De kommende årene skal Gjelsvik arbeide med politiarbeid i Somalia som del av et EU-finansiert prosjekt.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

  • Å leve under Taliban
    Arrangement
    tir. 21 sep. 2021
    Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

    How do local communities experience the Taliban vis a vis questions of security? What did the police reform look like before the Taliban takeover, and will there be a role for the police under Taliban?Hvilke erfaringer har lokalsamfunn med Taliban som leverandører av trygghet og sikkerhet? Hvordan forløp politireformen i Afghanistan seg før Talibans raske overtakelse, og hva slags rolle får politiet under Taliban?