Jenny Nortvedt

Forskningsassistent

Jenny Nortvedt er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen fred, konflikt og utvikling ved NUPI.

Nortvedt har en mastergrad i statsvitenskap og en bachelor i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. I sin masteroppgave undersøkte hun hvordan småstater kan oppnå innflytelse i FNs sikkerhetsråd.

Nortvedt har arbeidserfaring fra UiO, Civita og den norske FN-delegasjonen i New York. Hennes forskningsinteresser omfatter FN, fredsoperasjoner, diplomati, agendaen for kvinner, fred og sikkerhet, og sammenhengen mellom klima og sikkerhet.


UTDANNING:

2016 - 2019 Master i Statsvitenskap - Universitetet i Oslo

2014 - 2016 Bachelor i Internasjonale Studier, Universitetet i Oslo

2011 - 2014 Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

ARBEIDSERFARING:

2019 - Vitenskapelig assistent, NUPI

2019    Masterstudent, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og UiO

2018    Studentpraktikant, Den norske FN-delegasjonen i New York

2017    Seminarleder, Universitetet i Oslo

2017    Prosjektmedarbeider, Civita

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler