Lisa Lindseth Samuelsen

Masterstudent

Lisa Lindseth Samuelsen tar ein mastergrad i Russisk områdekunnskap ved universitetet i Oslo, og er masterstudent i NUPI sitt masterprogram våren 2022.

Masteroppgåva ser på nye oligarknettverk i Russland og innverknad desse har på russisk politikk og regimestabilitet.


UTDANNING:

2020 -          Mastergrad i russisk områdestudie, Universitetet i Oslo

2016 - 2020 Bachelor i Russian studies and politics, The University of Edinburgh (MA hons)

ARBEIDSERFARING:

2021 - Praktikant i Kunnskapsdepartementet, avdeling for høgare utdanning, forsking og internasjonalt arbeid

2019   Praktikant ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg

Artikler Alle artikler