Maria Gilen Røysamb

Vitenskapelig assistent

Maria Gilen Røysamb er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, og jobber særlig med prosjektet ICT4COP.

Røysamb har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo og en bachelorgrad i sammenlignende politikk fra Universitet i Bergen med utveksling ved SOAS University of London. I sin masteroppgave undersøkte hun sammenhengen mellom maktdelende institusjoner og statlige menneskerettighetsbrudd. 

Hun har arbeidserfaring fra den norske ambassaden i Ankara og som førstekonsulent i utenriksdepartementet. 

Hennes forskningsinteresser inkluderer fred og konfliktløsning, maktdeling, minoritetsvern og Midtøsten.


Utdanning

2017-2019 Mastergrad i statsvitenskap - Universitetet i Oslo

2016 Årsenhet rettsvitenskap - Universitetet i Oslo

2015-2016 Enkeltemner i Midtøstenstudier - Universitetet i Oslo

2012-2015 Bachelorgrad i sammenlignende politikk - Universitet i Bergen

Arbeidserfaring

2019- Vitenskapelig assistent - NUPI

2019 Masterstudent - NUPI

2017- Førstekonsulent - Utenriksdepartementet

2016 Praktikant - Den norske ambassaden i Ankara

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler