Forskere

Elisabeth L. Rosvold

Elisabeth L. Rosvold er seniorforsker på NUPI i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, og jobber i forskningsprosjektet Climate-r...

Klima  Konflikt  Humanitære spørsmål  Utviklingspolitikk  Internasjonale organisasjoner
Tatjana Stankovic

Tatjana er seniorforsker i Forskningsgruppen for klima og energi på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2015)...

Konflikt  Klima
Tanja Stankovic.jpg
Silje Nyrud

Silje Nyrud er ansatt som masterstudent ved NUPI og er en del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun har en bachelorgrad i statsvi...

Sikkerhetspolitikk  Forsvar  Terrorisme og ekstremisme  Cyber  Norden  Europa  Nord-Amerika
portrett_silje_nyrud.jpg
Thea Willoch Njaastad

Thea Willoch Njaastad er masterstudent ved MF vitenskapelige høyskole og skriver masteroppgave om religiøs fredsbygging i Sør-...

Fredsoperasjoner  Konflikt  Sårbare stater  Nasjonsbygging  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Styring  Internasjonale organisasjoner  AU  FN  Afrika
TheaWN_portrait format.jpg
Mariana Llorens Zabala

Mariana i  er vitenskapelig assistent på NUPI, og jobber med programmet Training for Peace, i Forskningsgruppen for fred, konf...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Fredsoperasjoner  Konflikt  Humanitære spørsmål  Utviklingspolitikk  Økonomisk vekst  Diplomati  Regional integrasjon  Klima  Styring  Menneskerettigheter  FN  AU  Afrika
Mariana_portrait format.jpg
Rolf Tamnes

Rolf Tamnes er tilknyttet Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.Tamnes er dr.philos. fra 1991 og cand.philol. fra 1978, begge fr...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  NATO  Konflikt  Styring  Historisk IR  Norden  Europa  Russland og Eurasia  Nord-Amerika
Christian I. Ulfsten

Christian I. Ulfsten er masterstudent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Han har en bachelorgrad i statsvitenskap ved Univer...

Fredsoperasjoner  Konflikt  Sårbare stater  FN  Nasjonsbygging  Afrika
Christian Ulfsten portrait.jpg
Anne Funnemark

Anne Funnemark er vitenskapelig assistent og jobber med prosjektene Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) og MCDC Climesec hos...

Sikkerhetspolitikk  Forsvar  Humanitære spørsmål  Fredsoperasjoner  Konflikt  Klima  Menneskerettigheter  FN  Midtøsten og Nord-Afrika  Asia  Afrika
Anne Funnemark.jpg
Ingvild Rasmussen

Ingvild er masterstudent i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Hun har en bachelorgrad i Philosophy, Politics, and Economics fra...

Diplomati  Fredsoperasjoner  Menneskerettigheter  FN  Norden  Utenrikspolitikk
Ingvild-Rasmussen_system_profil.jpg
Andreas Lind Kroknes

Andreas Lind Kroknes jobber som forskningsassitent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.Kroknes fullfører sin Mastergrad...

Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Sårbare stater  Utenrikspolitikk  Afrika
Andreas Lind Kroknes.jpg
Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Gabriella Bolstad er koordinator og vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Forsvar og Sikkerhet på NUPI. Hun er tilknyttet Konsortie...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Utenrikspolitikk  EU  Asia  Europa  Midtøsten og Nord-Afrika
Daniella Slabinski

Daniella Slabinski er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Slabinski har en tverrfaglig akademis...

Russland og Eurasia  Nasjonsbygging  Nasjonalisme  Utenrikspolitikk
Sejla Pehlivanovic

Sejla Pehlivanovic er masterstudent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun har bachelorgrad i utviklingsstudier fr...

Terrorisme og ekstremisme  Migrasjon  Nasjonalisme  Nasjonsbygging  Europa
Andrew E. Yaw Tchie

Andrew E. Yaw Tchie er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. På NUPI arbeider han med stabilisering, fredsoperas...

Sikkerhetspolitikk  Fredsoperasjoner  Konflikt  Sårbare stater  Afrika  AU  FN
Paul Beaumont

Paul Beaumont har doktorgrad i internasjonale relasjoner/International Environmental Studies and Development fra NMBU. Han er seniorforsker og jobb...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Humanitære spørsmål  Nasjonalisme  Utenrikspolitikk  Hav  Styring  Internasjonale organisasjoner  EU  Historisk IR  Norden  Europa  Arktis  Sør- og Mellom-Amerika  Nord-Amerika
Kacper Szulecki

Kacper Szulecki er Forsker 1 i internasjonal klimastyring ved NUPI, og stipendiat ved Include – Senter for sosialt inkluderende energiomstill...

Sikkerhetspolitikk  Migrasjon  Utenrikspolitikk  Klima  Energi  Styring  Menneskerettigheter  EU
Lucas de Oliveira Paes

Lucas de Oliveira Paes er seniorforsker og post-doc. i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI. Han jobber med d...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Globalisering  Regional integrasjon  Klima  Internasjonale organisasjoner  Historisk IR  Komparativ metode  Sør- og Mellom-Amerika
Cristiana Maglia

Cristiana Maglia er seniorforsker i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI. Hun arbeider med NUPI-prosjektene L...

Nasjonalisme  Regional integrasjon  Styring  Komparativ metode  Sør- og Mellom-Amerika
Guri Bang

Guri Bang er ekspert på internasjonal klima- og energipolitikk i Forskningsgruppen for global orden og diplomati, og forsker på hvordan...

Klima  Energi  Styring  Europa  Nord-Amerika
Tora Berge Naterstad

Tora Berge Naterstad er vitenskapelig assistent i NUPIs forskningsgruppe for Russland, Asia og internasjonal handel. Naterstad arbeider blant...

Russland og Eurasia  Sikkerhetspolitikk  Nasjonalisme  Nasjonsbygging  Terrorisme og ekstremisme  Utenrikspolitikk  Globalisering  Regional integrasjon