Forskere

Benjamin de Carvalho

Benjamin de Carvalho er seniorforsker ved NUPI. Hans forskningsinteresse ligger mellom tre hovedområder: Han jobber med problemstillinger kny...

Fredsoperasjoner  Humanitære spørsmål  Diplomati  Utenrikspolitikk  FN  Historisk IR  Nasjonsbygging  Globalisering  Hav
Halvard Leira

Hovedområder i Halvard Leiras forskning er utenrikspolitikk og diplomati, med særlig vekt på Norge. Han har også forsket p&...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Hav  Historisk IR  Nasjonalisme  Europa  Norden
Nina Græger

Nina Græger er tilknyttet NUPI som forsker 1 i bistilling i Forskningsgruppen global orden og diplomati. Fra september 2019 er hun insti...

Forsvar  Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  Nord-Amerika  Konflikt  Europa  Historisk IR  Norden  Regional integrasjon
Kari M. Osland

Kari Margrethe Osland (PhD) er seniorforsker ved Forskningsgruppen for Fred, konflikt og utvikling ved NUPI.Oslands arbeid fokuserer overveiende p&...

Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Menneskerettigheter  FN  Komparativ metode  Afrika  Europa
Pernille Rieker

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske l...

Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  EU  Europa  NATO  Konflikt  Norden  Regional integrasjon
Jens Chr. Andvig

Jens Chr. Andvigs hovedfelt er komparativ økonomi og politisk økonomi. Mer spesifikt har Andvik arbeidet med interaksjon mellom offen...

Afrika  Internasjonal økonomi  Utviklingspolitikk
Arne Melchior

Arne Melchior forsker på internasjonal handel og global utvikling, handelspolitikk og internasjonale økonomiske institusjoner, interna...

Asia  Internasjonal økonomi  Handel  Økonomisk vekst  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Globalisering  Internasjonale investeringer  Regional integrasjon
Hege Medin

Fra våren 2021 har Medin permisjon fra NUPI.Hege Medin avla doktorgraden i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i 2013. H...

Internasjonal økonomi  Handel  Internasjonale investeringer  Globalisering  Regional integrasjon  Økonomisk vekst
Jon Harald Sande Lie

Jon Harald Sande Lie er sosialantropolog (PhD fra Universitetet i Bergen) og seniorforsker ved NUPI, i Forskningsgruppen for global utvikling...

Humanitære spørsmål  Menneskerettigheter  Utviklingspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Afrika  Globalisering  Sårbare stater
Jakub M. Godzimirski

Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på ener...

Russland og Eurasia  Europa  Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Internasjonal økonomi  Energi  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  Konflikt  Arktis
Olav Stokke

Olav Stokke forsker på sosial, økonomisk og politisk utvikling i det globale sør og på utvikling i det globale nord. Nord...

Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN
Julie Wilhelmsen

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radik...

Russland og Eurasia  Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Styring  Terrorisme og ekstremisme  Internasjonale organisasjoner  Menneskerettigheter  Arktis
Elana Wilson Rowe

Elana Wilson Rowe er forsker I på NUPI og professor 2 ved Nord universitet. Hun har doktorgrad i geografi og polarstudier fra University...

Klima  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Arktis  Russland og Eurasia  Hav
Indra Øverland

Indra Øverland leder Forskningsgruppen for klima og energi, og er professor 2 ved Nord universitet. Han avla doktorgraden sin ved Unive...

Russland og Eurasia  Klima  Energi  Arktis  Asia  Regional integrasjon
Cedric H. de Coning

Cedric de Coning er forsker I i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling på NUPI.Han leder NUPIs Senter for FN og global styring og...

Fredsoperasjoner  FN  Internasjonale organisasjoner  Afrika
Cedricdeconing.jpeg
Kristin Haugevik

Kristin Haugevik er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i O...

Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  EU  NATO  Europa  Diplomati  Norden  Regional integrasjon  Styring
Ole Jacob Sending

Ole Jacob Sending er forskningssjef på NUPI.Han forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statli...

Humanitære spørsmål  Menneskerettigheter  Utviklingspolitikk  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Fredsoperasjoner
NUPI_Ole_Jacob_Sending_01.JPG_system_profil.jpg
Morten Skumsrud Andersen

Morten S. Andersen er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati. I tillegg til teori og metodologi, hand...

Utenrikspolitikk  Historisk IR  Styring  Diplomati  Internasjonale investeringer
John Kristen Skogan

John Kristen Skogan er seniorforsker (emeritus), med forskerbakgrunn i nasjonal sikkerhet, forsvar og internasjonale relasjoner.For tiden forsker h...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Utenrikspolitikk  NATO