Forskere

Niels Nagelhus Schia

Niels Nagelhus Schia (PhD fra Universitetet i Oslo) er seniorforsker ved NUPI hvor han over flere år har fordypet seg i spørsmål...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Cyber  Fredsoperasjoner  Utviklingspolitikk  Afrika
Karsten Friis

Karsten Friis er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.Han har en PhD fra Universitetet of Groningen, en Cand. Poli...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  FN  Styring  Europa  Cyber
Erik Reichborn-Kjennerud

Erik Reichborn-Kjennerud har en mastergrad i sikkerhetspolitikkstudier fra George Washington University.Forskningsinteressene hans inkluderer milit...

Forsvar  NATO  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Utenrikspolitikk  Cyber
John Karlsrud

John Karlsrud (PhD) er forsker 1 og leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved NUPI. Karlsrud tok doktorgraden ved Univer...

Fredsoperasjoner  Humanitære spørsmål  Internasjonale organisasjoner  FN  Afrika
Natalia Moen-Larsen

Natalia Moen-Larsen jobber for tiden med en doktorgrad der hun undersøker russiske representasjoner av flyktninger gjennom en analyse av tre...

Russland og Eurasia  Konflikt  Fredsoperasjoner  Menneskerettigheter
Kristin Fjæstad

Kristin Fjæstad er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel  ved NUPI.Fra august 2020 har...

Russland og Eurasia  Utviklingspolitikk  Styring  Internasjonale organisasjoner
NUPI_Kristin_Fj-stad_01.JPG.jpg
Francesca R. Jensenius

Francesca R. Jensenius er forsker 1 i bistilling på NUPI, og professor på Institutt for statsvitenskap ved UiO. Hun jobber med kom...

Asia  Økonomisk vekst  Menneskerettigheter  Utviklingspolitikk  Styring  Utenrikspolitikk
Ulf Sverdrup

Ulf Sverdrup er direktør på NUPI. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Sverdrup har vært professor ved...

Europa  EU  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Internasjonale investeringer
Ingvild Magnæs Gjelsvik

Gjelsvik spesialiserer seg på separasjon, radikalisering, deradikalisering og reintegrering av medlemmer av opprørsgrupper. Hun har gj...

Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Utviklingspolitikk  FN  Konflikt  Opprørsgrupper  Nasjonalisme  Globalisering  Migrasjon  Sårbare stater
Kristian Lundby Gjerde

Kristian Lundby Gjerde (MPhil, Oxon) er forsker i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel og jobber med det tidliger...

Russland og Eurasia  Arktis
NUPI_Kristian_Lundby_Gjerde_02.JPG.jpg
Roman Vakulchuk

Roman Vakulchuk er seniorforsker ved NUPI. Han har en doktorgrad i økonomi fra Jacobs University Bremen i Tyskland. Vakulchuk har særl...

Russland og Eurasia  Handel  Klima  Økonomisk vekst  Asia
Wrenn Yennie Lindgren

Wrenn Yennie Lindgren er seniorforsker i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel ved NUPI, og tilnyttet forsker ved Utrik...

Asia  Sikkerhetspolitikk  Diplomati  Energi  Arktis  Internasjonale organisasjoner  Hav
Morten Bøås

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger so...

Afrika  Fredsoperasjoner  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Utviklingspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Opprørsgrupper  Migrasjon  Sårbare stater
Bjørnar Sverdrup-Thygeson

Bjørnar Sverdrup-Thygeson er seniorforsker ved NUPI, med kinesisk utenrikspolitikk, forholdet mellom Europa og Kina, og internasjonal politi...

Diplomati  Utenrikspolitikk  FN  Asia
Minda Holm

Minda Holm er forsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati, på NUPI siden 2012. Hun har også en bistilling ved D...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Russland og Eurasia  Sikkerhetspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Styring  Konflikt  Europa  Historisk IR
Anders C. Sjaastad

Arbeider med trekantforholdet Kina-Japan-USA. Har også vært involvert i arbeidet med piratvirksomhet og sjøsikkerhet.

Sikkerhetspolitikk