Forskere

Christian I. Ulfsten

Christian I. Ulfsten er masterstudent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Han har en bachelorgrad i statsvitenskap ved Univer...

Fredsoperasjoner  Konflikt  Sårbare stater  FN  Nasjonsbygging  Afrika
christian_ulfsten_11.jpg
Anne Funnemark

Anne Funnemark er vitenskapelig assistent og jobber med prosjektene Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) og MCDC Climesec hos...

Sikkerhetspolitikk  Forsvar  Humanitære spørsmål  Fredsoperasjoner  Konflikt  Klima  Menneskerettigheter  FN  Midtøsten og Nord-Afrika  Asia  Afrika
Anne Funnemark.jpg
Andreas Lind Kroknes

Andreas Lind Kroknes jobber som forskningsassitent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.Kroknes fullfører sin Mastergrad...

Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Sårbare stater  Utenrikspolitikk  Afrika
andreas_kroknes_11.jpg
Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Gabriella Bolstad er koordinator og vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Forsvar og Sikkerhet på NUPI. Hun er tilknyttet Konsortie...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Utenrikspolitikk  EU  Asia  Europa  Midtøsten og Nord-Afrika
Gabriella_Bolstad_11.jpg
Daniella Slabinski

Daniella Slabinski er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Slabinski har en tverrfaglig akademis...

Russland og Eurasia  Nasjonsbygging  Nasjonalisme  Utenrikspolitikk
daniella_slabinski_11.jpg
Sejla Pehlivanovic

Sejla Pehlivanovic er vitenskapelig assistent hos NUPI. Hun er en del av Preventing Violent Extremism in the Balkan og MENA (PREVEX)-prosjektet, og...

Terrorisme og ekstremisme  Migrasjon  Nasjonalisme  Nasjonsbygging  Europa
sejla_pehlivanovic_11.jpg
Andrew E. Yaw Tchie

Andrew E. Yaw Tchie er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. På NUPI arbeider han med stabilisering, fredsoperas...

Sikkerhetspolitikk  Fredsoperasjoner  Konflikt  Sårbare stater  Afrika  AU  FN
Paul Beaumont

Paul Beaumont har doktorgrad i internasjonale relasjoner/International Environmental Studies and Development fra NMBU. Han er seniorforsker og jobb...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Humanitære spørsmål  Nasjonalisme  Utenrikspolitikk  Hav  Styring  Internasjonale organisasjoner  EU  Historisk IR  Norden  Europa  Arktis  Sør- og Mellom-Amerika  Nord-Amerika
Paul_Beaumont_11.jpg
Kacper Szulecki

Kacper Szulecki er Forsker 1 innen internasjonal klimastyring ved NUPI, og tilknyttet Include – Senter for sosialt inkluderende energiomstill...

Sikkerhetspolitikk  Migrasjon  Utenrikspolitikk  Klima  Energi  Styring  Menneskerettigheter  EU
kacper_szulecki_11.jpg
Lucas de Oliveira Paes

Lucas de Oliveira Paes er seniorforsker og post-doc. i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI. Han jobber med d...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Globalisering  Regional integrasjon  Klima  Internasjonale organisasjoner  Historisk IR  Komparativ metode  Sør- og Mellom-Amerika
Lucas_deOliveira_Paes_11.jpg
Cristiana Maglia

Cristiana Maglia er seniorforsker i Forskningsgruppen for Fred, konflikt og utvikling på NUPI. Hun arbeider med NUPI-prosjektene LO...

Nasjonalisme  Regional integrasjon  Styring  Komparativ metode  Sør- og Mellom-Amerika
cristiana_maglia_11.jpg
Tora Berge Naterstad

Tora Berge Naterstad er vitenskapelig assistent i NUPIs forskningsgruppe for Russland, Asia og internasjonal handel. Naterstad arbeider blant...

Russland og Eurasia  Sikkerhetspolitikk  Nasjonalisme  Nasjonsbygging  Terrorisme og ekstremisme  Utenrikspolitikk  Globalisering  Regional integrasjon
Tora_Berge_Naterstad_11.jpg
Viljar Haavik

Viljar Haavik er stipendiat tilknytta Forskingsgruppa for fred, konflikt og utvikling, som ein del av forskingsprosjektet Sårbare s...

Terrorisme og ekstremisme  Opprørsgrupper  Sårbare stater  Konflikt  Afrika
viljar_haavik_11.jpg
Hildegunn Kyvik Nordås

Hildegunn Kyvik Nordås er forsker I i bistilling på NUPI. Hun jobber med handel og handelspolitikk, særlig i krysningspunktene me...

Økonomisk vekst  Internasjonal økonomi  Handel  Internasjonale organisasjoner  Utenrikspolitikk  Globalisering  Internasjonale investeringer  Regional integrasjon
Tamta Gelashvili

Tamta Gelashvili er forskingsassistent i gruppen for Russland, Asia og internasjonal handel, og jobber med prosjektet Dynamics of de facto state.&n...

Russland og Eurasia
Tamta_Gelashvili_11.jpg
Marianne Riddervold

Marianne Riddervold er forsker I (bistilling) i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hos NUPI. I tillegg er hun professor i statsvitenskap og...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  Nord-Amerika  Europa  Regional integrasjon
Jenny Nortvedt

Jenny Nortvedt er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen fred, konflikt og utvikling ved NUPI.Nortvedt har en mastergrad i statsvitenskap og e...

Fredsoperasjoner  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  FN  Klima
jenny_nortvedt_11.jpg
Espen Mathy

Espen Mathy er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, og jobber særlig med forskningsprosjektet Stra...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Diplomati
espen_mathy_11.jpg
Ole Martin Stormoen

Ole Martin Stormoen er stipendiat tilknyttet NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar, og har tidligere vært forskningsassistent...

Midtøsten og Nord-Afrika  Terrorisme og ekstremisme
Ole_Martin_Stormoen_11.jpg
Øyvind Svendsen

Øyvind Svendsen er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI. Hovedtema i forskningen hans er...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  EU  Europa  Utenrikspolitikk  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  Regional integrasjon
Øyvind_Svendsen_11.jpg