Forskere

Hege Medin

Fra våren 2021 har Medin permisjon fra NUPI.Hege Medin avla doktorgraden i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i 2013. H...

Internasjonal økonomi  Handel  Internasjonale investeringer  Globalisering  Regional integrasjon  Økonomisk vekst
NUPI_Hege_Medin_02_11.jpg
Jon Harald Sande Lie

Jon Harald Sande Lie er sosialantropolog (PhD fra Universitetet i Bergen) og seniorforsker ved NUPI, i Forskningsgruppen for global utvikling...

Humanitære spørsmål  Menneskerettigheter  Utviklingspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Afrika  Globalisering  Sårbare stater
Jon_Harald_Sande_Lie_11.jpg
Jakub M. Godzimirski

Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på ener...

Russland og Eurasia  Europa  Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Internasjonal økonomi  Energi  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  Konflikt  Arktis
Jakub_Godzimirski_11.jpg
Olav Stokke

Olav Stokke forsker på sosial, økonomisk og politisk utvikling i det globale sør og på utvikling i det globale nord. Nord...

Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN
Julie Wilhelmsen

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radik...

Russland og Eurasia  Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Styring  Terrorisme og ekstremisme  Internasjonale organisasjoner  Menneskerettigheter  Arktis
Julie_Wilhelmsen_11.jpg
Elana Wilson Rowe

Elana Wilson Rowe er forsker I på NUPI og professor 2 ved Nord universitet. Hun har doktorgrad i geografi og polarstudier fra University...

Klima  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Arktis  Russland og Eurasia  Hav
Elana_Wilson_Rowe_11.jpg
Indra Øverland

Indra Øverland leder Forskningsgruppen for klima og energi, og er professor 2 ved Nord universitet. Han avla doktorgraden sin ved Unive...

Russland og Eurasia  Klima  Energi  Arktis  Asia  Regional integrasjon
indra_overland_11.jpg
Cedric H. de Coning

Cedric de Coning er forsker I i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling på NUPI.Han leder NUPIs Senter for FN og global styring og...

Fredsoperasjoner  FN  Internasjonale organisasjoner  Afrika
Cedricdeconing.jpeg
Kristin Haugevik

Kristin Haugevik er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i O...

Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  EU  NATO  Europa  Diplomati  Norden  Regional integrasjon  Styring
Kristin_Haugevik_11.jpg
Ole Jacob Sending

Ole Jacob Sending er forskningssjef på NUPI.Han forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statli...

Humanitære spørsmål  Menneskerettigheter  Utviklingspolitikk  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Fredsoperasjoner
Ole_Jacob_Sending_11.jpg
Morten Skumsrud Andersen

Morten S. Andersen er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati. I tillegg til teori og metodologi, hand...

Utenrikspolitikk  Historisk IR  Styring  Diplomati  Internasjonale investeringer
Morten_Skumsrud_Andersen_11.jpg
John Kristen Skogan

John Kristen Skogan er seniorforsker (emeritus), med forskerbakgrunn i nasjonal sikkerhet, forsvar og internasjonale relasjoner.For tiden forsker h...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Utenrikspolitikk  NATO
Niels Nagelhus Schia

Niels Nagelhus Schia (PhD fra Universitetet i Oslo) er seniorforsker ved NUPI hvor han over flere år har fordypet seg i spørsmål...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Cyber  Fredsoperasjoner  Utviklingspolitikk  Afrika
Niels_Nagelhus_Schia_11.jpg
Karsten Friis

Karsten Friis er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.Han har en PhD fra Universitetet of Groningen, en Cand. Poli...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  FN  Styring  Europa  Cyber
Karsten_Friis_11.jpg
Erik Reichborn-Kjennerud

Erik Reichborn-Kjennerud har en mastergrad i sikkerhetspolitikkstudier fra George Washington University.Forskningsinteressene hans inkluderer milit...

Forsvar  NATO  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Utenrikspolitikk  Cyber
Erik_Reichborn_Kjennerud_11.jpg
John Karlsrud

John Karlsrud (PhD) er forsker 1 og leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved NUPI. Karlsrud tok doktorgraden ved Univer...

Fredsoperasjoner  Humanitære spørsmål  Internasjonale organisasjoner  FN  Afrika
Natalia Moen-Larsen

Natalia Moen-Larsen jobber for tiden med en doktorgrad der hun undersøker russiske representasjoner av flyktninger gjennom en analyse av tre...

Russland og Eurasia  Konflikt  Fredsoperasjoner  Menneskerettigheter
Natalia_Moen_Larsen_11.jpg
Kristin Fjæstad

Kristin Fjæstad er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel  ved NUPI.Fra august 2020 har...

Russland og Eurasia  Utviklingspolitikk  Styring  Internasjonale organisasjoner
Kristin_Fjæstad_11.jpg
Francesca R. Jensenius

Francesca R. Jensenius er forsker 1 i bistilling på NUPI, og professor på Institutt for statsvitenskap ved UiO. Hun jobber med kom...

Asia  Økonomisk vekst  Menneskerettigheter  Utviklingspolitikk  Styring  Utenrikspolitikk