Forskere

Ulf Sverdrup

Ulf Sverdrup er direktør på NUPI. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Sverdrup har vært professor ved...

Europa  EU  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Internasjonale investeringer
ulf_sverdrup_11.jpg
Ingvild Magnæs Gjelsvik

Gjelsvik spesialiserer seg på separasjon, radikalisering, deradikalisering og reintegrering av medlemmer av opprørsgrupper. Hun har gj...

Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Utviklingspolitikk  FN  Konflikt  Opprørsgrupper  Nasjonalisme  Globalisering  Migrasjon  Sårbare stater
Kristian Lundby Gjerde

Kristian Lundby Gjerde (MPhil, Oxon) er forsker i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel og jobber med det tidliger...

Russland og Eurasia  Arktis
Kristian_Lundby_Gjerde_11.jpg
Roman Vakulchuk

Roman Vakulchuk er seniorforsker ved NUPI. Han har en doktorgrad i økonomi fra Jacobs University Bremen i Tyskland. Vakulchuk har særl...

Russland og Eurasia  Handel  Klima  Økonomisk vekst  Asia
roman_vakulchuk_11.jpg
Wrenn Yennie Lindgren

Wrenn Yennie Lindgren er seniorforsker i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel ved NUPI, og tilnyttet forsker ved Utrik...

Asia  Sikkerhetspolitikk  Diplomati  Energi  Arktis  Internasjonale organisasjoner  Hav
Wrenn_Yennie_Lindgren_11.jpg
Morten Bøås

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger so...

Afrika  Fredsoperasjoner  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Utviklingspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Opprørsgrupper  Migrasjon  Sårbare stater
morten_bøås_11.jpg
Bjørnar Sverdrup-Thygeson

Bjørnar Sverdrup-Thygeson er seniorforsker ved NUPI, med kinesisk utenrikspolitikk, forholdet mellom Europa og Kina, og internasjonal politi...

Diplomati  Utenrikspolitikk  FN  Asia
Minda Holm

Minda Holm er forsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati, på NUPI siden 2012. Hun har også en bistilling ved D...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Russland og Eurasia  Sikkerhetspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Styring  Konflikt  Europa  Historisk IR
Minda_Holm_11.jpg
Anders C. Sjaastad

Arbeider med trekantforholdet Kina-Japan-USA. Har også vært involvert i arbeidet med piratvirksomhet og sjøsikkerhet.

Sikkerhetspolitikk
NUPI_Anders_Sjaastad_01_11.jpg