Forskere

Craig Moffat

Craig Moffat er Seniorforsker i forskningsgruppen om fred, konflikt og utvikling.Craig har nesten 20 års erfaring med å jobbe for statl...

Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Fredsoperasjoner  Konflikt  Diplomati  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Styring  AU  Pandemier  Afrika
Ståle Ulriksen

Ståle Ulriksen er forsker på FHS Sjøkrigsskolen med bistilling på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.F...

Utenrikspolitikk  Sikkerhetspolitikk  Forsvar  NATO  Diplomati  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Nasjonsbygging  Opprørsgrupper  EU  Regional integrasjon  Hav  Afrika  Arktis  Asia  Europa  Midtøsten og Nord-Afrika  Nord-Amerika  Norden  Russland og Eurasia  Komparativ metode
Såle Ulriksen gammelt cropped.jpeg
Maryam Sugaipova

Maryam Sugaipova er tilknyttet Forskningsadministrative enhet (FADEN) på NUPI. Hun har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet...

Maryam cropped.jpeg
Marko Stambolic

Marko Stambolic is a visiting researcher who will be spending Summer 2022 as part of the Research Group on Russia, Asia, and International Trade. F...

Russland og Eurasia  Asia  Internasjonal økonomi
MarkoS_NUPI_Photo-cropped.png
Andreas Sollohub Stensaker

Andreas Sollohub Stensaker er vitenskapelig asssistent som jobber med NUPI prosjektet Norge og EU mot 2030. Han er ansatt på midler...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Internasjonal økonomi  EU  Klima  Energi
Christophe Hillion

Christophe Hillion er forsker 1 ved NUPI. Han er også professor i europarett ved Universitetet i Oslo, seniorrådgiver ved Svenska insti...

EU  Europa  Regional integrasjon  Utenrikspolitikk
Christophe Hillion cropped.jpeg
Banafsheh Ranji

Banafsheh Ranji er forsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun fullførte sin doktorgrad ved Universitet i Oslo i 2019....

Fred, krise og konflikt
banafsheh-ranji.jpeg
Asha Ali

Asha Ali er vitenskapelig assistent, og jobber i Nettverk for forskning på fredsoperasjoners effektivitet og Africa-Nordic Cooperat...

Sikkerhetspolitikk  Fredsoperasjoner  Konflikt  Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  Klima  Styring  EU  FN  AU  Europa  Afrika  Sør- og Mellom-Amerika
MicrosoftTeams-image (3) (1).png
Per Erik Solli

På NUPI jobber Per Erik Solli med sikkerhetspolitiske og militære spørsmål i Norden, Nord-Europa og Arktis. Han leder...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Klima  Norden  Europa  Arktis
per-erik-solli-cropped.png
Ada Lunde

Ada er masterstudent i Forskningsgruppen for klima og energi.Hun har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, med...

Internasjonal økonomi  Klima  Energi  EU  Europa
Ada Lunde (1).png
Anna Eriksen Rio

Anna Eriksen Rio er stipendiat og forsker ved NUPI og jobber med prosjektet Public-Private Development Interfaces in Ethiopia (DEVIN...

Afrika  Konflikt  Nasjonsbygging  Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  Styring  Internasjonale investeringer  Historisk IR
Karen Philippa Larsen

Karen Philippa Larsen er gjesteforsker på NUPI, i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Hun jobber for tiden med...

Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  Konflikt  Russland og Eurasia  Afrika
Karen Philippa Larsen_farve.jpg
Robert Rust

Robert Rust er ansatt som masterstudent ved NUPI innen Forskningsgruppen for Russland, Asia, og internasjonal handel. Han tar en mastergrad i kines...

Nasjonalisme  Utviklingspolitikk  Asia  Internasjonal økonomi  Økonomisk vekst  Handel  Internasjonale investeringer
rust headshot.JPG
Lisa Lindseth Samuelsen

Lisa Lindseth Samuelsen tar ein mastergrad i Russisk områdekunnskap ved universitetet i Oslo, og er masterstudent i NUPI sitt masterprogram v...

Lisa Samuelsen_cropped.jpg
Tinatin Osmonova

Tinatin Osmonova er gjesteforsker på NUPI. Hun har master i økonomi fra OSSE-akademiet, American University of Central Asia og NM...

Utviklingspolitikk  Internasjonal økonomi  Økonomisk vekst  Klima  Energi  Styring  Internasjonale organisasjoner  Afrika  Arktis  Asia  Europa  Midtøsten og Nord-Afrika  Nord-Amerika  Norden  Sør- og Mellom-Amerika  Oseania  Russland og Eurasia
Tinatin_cropped.jpg
Ismoil Sadullozoda

Ismoil Sadullozoda er gjesteforsker på NUPI. Han har en femårig utdannelse i internasjonal rett fra Tajik National University, samt mas...

Humanitære spørsmål  Nasjonsbygging  Nasjonalisme  Klima  Energi  Menneskerettigheter  Russland og Eurasia  Asia
Ismoil_cropped.jpg
Ida Dokk Smith

Ida er seniorforsker i Forskningsgruppen for klima og energi. Hun skrev doktograd i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, om politikk tilknyttet...

Utviklingspolitikk  Klima  Energi
Eskil Jakobsen

Eskil Jakobsen arbeider som vitenskapelig assistent ved NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet. Han er for øyeblikket t...

Cyber  Sikkerhetspolitikk  Konflikt
Claudia Emilie Aanonsen

Claudia Emilie Aanonsen er stipendiat tilknyttet forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun har tidigere vært vitenskapelig assiste...

Cyber  Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  Globalisering  Styring