Forskere

Ole Martin Stormoen

Ole Martin Stormoen er stipendiat tilknyttet NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar, og har tidligere vært forskningsassistent...

Midtøsten og Nord-Afrika  Terrorisme og ekstremisme
Ole_Martin_Stormoen_11.jpg
Øyvind Svendsen

Øyvind Svendsen er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI. Hovedtema i forskningen hans er...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  EU  Europa  Utenrikspolitikk  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  Regional integrasjon
Øyvind_Svendsen_11.jpg
Kjetil Selvik

Kjetil Selvik er forsker 1 i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Han har sin ph.d. i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris og jobbe...

Midtøsten og Nord-Afrika  Konflikt  Styring  Opprørsgrupper
Kjetil-Selvik-1-1.png
Hans Jørgen Gåsemyr

Hans Jørgen Gåsemyr (PhD) er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Gåsemyr sin bakgrunn spenner samfunnsvit...

Asia  Økonomisk vekst  Utviklingspolitikk  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  Hav  Internasjonale investeringer
Hans_Jørgen_Gåsemyr_11.jpg
Lars Gjesvik

Lars Gjesvik er stipendiat tilknyttet NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet, som en del av det tverrfaglige forskningsprosjek...

Cyber
Lars_Gjesvik_11.jpg
Tine Gade

Tine Gade er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun har sin ph.d. i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris, og...

Midtøsten og Nord-Afrika  Konflikt  Terrorisme og ekstremisme  Opprørsgrupper
Tine_Gade01.jpg
Rita Augestad Knudsen

Rita Augestad Knudsen er seniorforsker på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og arbeider spesielt med kontraterror og anti-rad...

Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Menneskerettigheter  Internasjonale organisasjoner  EU  Historisk IR
Rita_Augestad_Knudsen_11.jpg
Natasja Rupesinghe

Natasja Rupesinghe er forsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun er også doktorgradsstipendiat ved Nuffield College, Un...

Fredsoperasjoner  Humanitære spørsmål  Internasjonale organisasjoner  FN  Afrika  Opprørsgrupper
natasja_rupesinghe_11.jpg
Sverre Lodgaard

Sverre Lodgaards ekspertområder er geopolitikk, Midtøsten, iransk utenrikspolitikk, kontroll med og nedrustning av atomvåpen og...

Sikkerhetspolitikk  Midtøsten og Nord-Afrika  Internasjonale organisasjoner  FN  Konflikt
sverre_lodgaard_11.jpg
Helge Blakkisrud

Helge Blakkisrud forsker på utviklingen av russisk føderalisme og sentrum-periferi relasjoner med et særlig fokus på utvik...

Russland og Eurasia  Arktis
Helge_Blakkisrud_11.jpg
Benjamin de Carvalho

Benjamin de Carvalho er forsker 1 ved NUPI. Hans forskningsinteresse ligger mellom tre hovedområder: Han jobber med problemstillinger knyttet...

Fredsoperasjoner  Humanitære spørsmål  Diplomati  Utenrikspolitikk  FN  Historisk IR  Nasjonsbygging  Globalisering  Hav
Benjamin_de_Carvalho_11.jpg
Halvard Leira

Hovedområder i Halvard Leiras forskning er utenrikspolitikk og diplomati, med særlig vekt på Norge. Han har også forsket p&...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Hav  Historisk IR  Nasjonalisme  Europa  Norden
Halvard_Leira_11.jpg
Nina Græger

Nina Græger er tilknyttet NUPI som forsker 1 i bistilling i Forskningsgruppen global orden og diplomati. Fra september 2019 er hun insti...

Forsvar  Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  Nord-Amerika  Konflikt  Europa  Historisk IR  Norden  Regional integrasjon
Kari M. Osland

Kari Margrethe Osland (PhD) er seniorforsker ved Forskningsgruppen for Fred, konflikt og utvikling ved NUPI.Oslands arbeid fokuserer overveiende p&...

Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Menneskerettigheter  FN  Komparativ metode  Afrika  Europa
kari_osland_11.jpg
Pernille Rieker

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske l...

Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  EU  Europa  NATO  Konflikt  Norden  Regional integrasjon
Pernille_Rieker_11.jpg
Jens Chr. Andvig

Jens Chr. Andvigs hovedfelt er komparativ økonomi og politisk økonomi. Mer spesifikt har Andvik arbeidet med interaksjon mellom offen...

Afrika  Internasjonal økonomi  Utviklingspolitikk
NUPI_Jens_Christopher_Andvig_01_11.jpg
Arne Melchior

Arne Melchior forsker på internasjonal handel og global utvikling, handelspolitikk og internasjonale økonomiske institusjoner, interna...

Asia  Internasjonal økonomi  Handel  Økonomisk vekst  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Globalisering  Internasjonale investeringer  Regional integrasjon
Arne_Melchior_11.jpg
Hege Medin

Fra våren 2021 har Medin permisjon fra NUPI.Hege Medin avla doktorgraden i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i 2013. H...

Internasjonal økonomi  Handel  Internasjonale investeringer  Globalisering  Regional integrasjon  Økonomisk vekst
NUPI_Hege_Medin_02_11.jpg
Jon Harald Sande Lie

Jon Harald Sande Lie er sosialantropolog (PhD fra Universitetet i Bergen) og forsker 1 ved NUPI, i Forskningsgruppen for global utvikling...

Humanitære spørsmål  Menneskerettigheter  Utviklingspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Afrika  Globalisering  Sårbare stater
Jon_Harald_Sande_Lie_11.jpg