Forskere

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske er rådgiver i NUPIs forskningsgruppe for fred, konflikt og utvikling. Hun har to mastergrader, en i st...

Fredsoperasjoner  Sårbare stater  Nasjonsbygging  Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Styring  Internasjonale organisasjoner  EU  Europa  Midtøsten og Nord-Afrika  Asia  Afrika
Alessio Iocchi

Alessio Iocchi er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Han har doktorgrad i moderne afrikansk historie fra University...

Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Migrasjon  Opprørsgrupper  Styring  Afrika
Viljar Haavik

Viljar Haavik er stipendiat tilknytta Forskingsgruppa for fred, konflikt og utvikling, som ein del av forskingsprosjektet Sårbare s...

Terrorisme og ekstremisme  Opprørsgrupper  Sårbare stater  Konflikt  Afrika
IMG_8190.jpg
Hildegunn Kyvik Nordås

Hildegunn Kyvik Nordås er forsker I i bistilling på NUPI. Hun jobber med handel og handelspolitikk, særlig i krysningspunktene me...

Økonomisk vekst  Internasjonal økonomi  Handel  Internasjonale organisasjoner  Utenrikspolitikk  Globalisering  Internasjonale investeringer  Regional integrasjon
Tamta Gelashvili

Tamta Gelashvili er forskingsassistent i gruppen for Russland, Asia og internasjonal handel, og jobber med prosjektet Dynamics of de facto state.&n...

Russland og Eurasia
tamta-gelashvili-2020-foto-tron-trondal.jpg
Marianne Riddervold

Marianne Riddervold er forsker I (bistilling) i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hos NUPI. I tillegg er hun professor i statsvitenskap og...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  Nord-Amerika  Europa  Regional integrasjon
Jenny Nortvedt

Jenny Nortvedt er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen fred, konflikt og utvikling ved NUPI.Nortvedt har en mastergrad i statsvitenskap og e...

Fredsoperasjoner  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  FN  Klima
Maria Gilen Røysamb

Maria Gilen Røysamb er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, og jobber særlig med prosjektet IC...

Menneskerettigheter  Utenrikspolitikk  Konflikt  Styring  Fredsoperasjoner
Espen Mathy

Espen Mathy er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, og jobber særlig med forskningsprosjektet Strategis...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Diplomati
Ole Martin Stormoen

Ole Martin Stormoen er stipendiat tilknyttet NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar, og har tidligere vært forskningsassistent...

Midtøsten og Nord-Afrika  Terrorisme og ekstremisme
Øyvind Svendsen

Øyvind Svendsen er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI. Han har doktorgrad fra Københa...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  EU  Europa  Utenrikspolitikk  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  Regional integrasjon
Kjetil Selvik

Kjetil Selvik er forsker 1 i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Han har sin ph.d. i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris og jobbe...

Midtøsten og Nord-Afrika  Konflikt  Styring  Opprørsgrupper
Hans Jørgen Gåsemyr

Hans Jørgen Gåsemyr (PhD) er seniorforsker ved NUPI og postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.Ba...

Asia  Økonomisk vekst  Utviklingspolitikk  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  Hav  Internasjonale investeringer
Lars Gjesvik

Lars Gjesvik er stipendiat tilknyttet NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet, som en del av det tverrfaglige forskningsprosjek...

Cyber
Tine Gade

Tine Gade er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun har sin ph.d. i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris, og...

Midtøsten og Nord-Afrika  Konflikt  Terrorisme og ekstremisme  Opprørsgrupper
Tine_Gade01.jpg
Rita Augestad Knudsen

Rita Augestad Knudsen er seniorforsker på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og arbeider spesielt med kontraterror og anti-rad...

Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Menneskerettigheter  Internasjonale organisasjoner  EU  Historisk IR
Natasja Rupesinghe

Natasja Rupesinghe er forsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun er også doktorgradsstipendiat ved Nuffield College, Un...

Fredsoperasjoner  Humanitære spørsmål  Internasjonale organisasjoner  FN  Afrika  Opprørsgrupper
Sverre Lodgaard

Sverre Lodgaards ekspertområder er geopolitikk, Midtøsten, iransk utenrikspolitikk, kontroll med og nedrustning av atomvåpen og...

Sikkerhetspolitikk  Midtøsten og Nord-Afrika  Internasjonale organisasjoner  FN  Konflikt
Helge Blakkisrud

Helge Blakkisrud forsker på utviklingen av russisk føderalisme og sentrum-periferi relasjoner med et særlig fokus på utvik...

Russland og Eurasia  Arktis
Helge_Blakkisrud_02.jpg
Benjamin de Carvalho

Benjamin de Carvalho er seniorforsker ved NUPI. Hans forskningsinteresse ligger mellom tre hovedområder: Han jobber med problemstillinger kny...

Fredsoperasjoner  Humanitære spørsmål  Diplomati  Utenrikspolitikk  FN  Historisk IR  Nasjonsbygging  Globalisering  Hav