Forskere

Jakub M. Godzimirski

Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på ener...

Russland og Eurasia  Europa  Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Internasjonal økonomi  Energi  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  Konflikt  Arktis
Jakub_Godzimirski_11.jpg
Julie Wilhelmsen

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radik...

Russland og Eurasia  Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Styring  Terrorisme og ekstremisme  Internasjonale organisasjoner  Menneskerettigheter  Arktis
Julie_Wilhelmsen_11.jpg
Elana Wilson Rowe

Elana Wilson Rowe er forsker I på NUPI og professor 2 ved Nord universitet. Hun har doktorgrad i geografi og polarstudier fra University...

Klima  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Arktis  Russland og Eurasia  Hav
Elana_Wilson_Rowe_11.jpg
Indra Øverland

Indra Øverland leder Forskningsgruppen for klima og energi, og er professor 2 ved Nord universitet. Han avla doktorgraden sin ved Unive...

Russland og Eurasia  Klima  Energi  Arktis  Asia  Regional integrasjon
indra_overland_11.jpg
Cedric H. de Coning

Cedric de Coning er forsker I i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling på NUPI.Han leder NUPIs Senter for FN og global styring og...

Fredsoperasjoner  FN  Afrika  Internasjonale organisasjoner
cedric_coning_11.jpg
Kristin Haugevik

Kristin Haugevik er seniorforsker I Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad I statsvitenskap fra Universitete...

Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  EU  NATO  Europa  Diplomati  Norden  Regional integrasjon  Styring
Kristin_Haugevik_11.jpg
Ole Jacob Sending

Ole Jacob Sending er forskningssjef på NUPI.Han forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statli...

Humanitære spørsmål  Menneskerettigheter  Utviklingspolitikk  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Fredsoperasjoner
Ole_Jacob_Sending_11.jpg
Morten Skumsrud Andersen

Morten S. Andersen er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati. I tillegg til teori og metodologi, hand...

Utenrikspolitikk  Historisk IR  Styring  Diplomati  Internasjonale investeringer
Morten_Skumsrud_Andersen_11.jpg
Niels Nagelhus Schia

Niels Nagelhus Schia (PhD fra Universitetet i Oslo) er seniorforsker ved NUPI hvor han over flere år har fordypet seg i spørsmål...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Cyber  Fredsoperasjoner  Utviklingspolitikk  Afrika
Niels_Nagelhus_Schia_11.jpg
Karsten Friis

Karsten Friis er seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.Han har en PhD fra Universitetet of Groningen, en Cand. Polit fra...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  FN  Styring  Europa  Cyber
Karsten_Friis_11.jpg
Erik Reichborn-Kjennerud

Erik Reichborn-Kjennerud har en mastergrad i sikkerhetspolitikkstudier fra George Washington University.Forskningsinteressene hans inkluderer milit...

Forsvar  NATO  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Utenrikspolitikk  Cyber
Erik_Reichborn_Kjennerud_11.jpg
John Karlsrud

John Karlsrud (PhD) er forsker 1 og leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved NUPI. Karlsrud tok doktorgraden ved U...

Fredsoperasjoner  Humanitære spørsmål  Internasjonale organisasjoner  FN  Afrika
john_karlsrud_11.jpg
Natalia Moen-Larsen

Natalia Moen-Larsen jobber for tiden med en doktorgrad der hun undersøker russiske representasjoner av flyktninger gjennom en analyse av tre...

Russland og Eurasia  Konflikt  Fredsoperasjoner  Menneskerettigheter
Natalia_Moen_Larsen_11.jpg
Kristin Fjæstad

Kristin Fjæstad er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel  ved NUPI.Fra august 2020 har...

Russland og Eurasia  Utviklingspolitikk  Styring  Internasjonale organisasjoner
Kristin_Fjæstad_11.jpg
Ulf Sverdrup

Ulf Sverdrup er direktør på NUPI. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Sverdrup har vært professor ved...

Europa  EU  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Internasjonale investeringer
ulf_sverdrup_11.jpg
Kristian Lundby Gjerde

Kristian Lundby Gjerde (MPhil, Oxon) er forsker i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel og jobber med det tidliger...

Russland og Eurasia  Arktis
Kristian_Lundby_Gjerde_11.jpg
Roman Vakulchuk

Roman Vakulchuk er seniorforsker ved NUPI. Han har en doktorgrad i økonomi fra Jacobs University Bremen i Tyskland. Vakulchuk har særl...

Russland og Eurasia  Handel  Klima  Økonomisk vekst  Asia
roman_vakulchuk_11.jpg
Wrenn Yennie Lindgren

Wrenn Yennie Lindgren er seniorforsker i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel ved NUPI, og tilnyttet forsker ved Utrik...

Asia  Sikkerhetspolitikk  Diplomati  Energi  Arktis  Internasjonale organisasjoner  Hav
Wrenn_Yennie_Lindgren_11.jpg
Morten Bøås

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger so...

Afrika  Fredsoperasjoner  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Utviklingspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Opprørsgrupper  Migrasjon  Sårbare stater
morten_bøås_11.jpg
Bjørnar Sverdrup-Thygeson

Bjørnar Sverdrup-Thygeson er seniorforsker ved NUPI, med kinesisk utenrikspolitikk, forholdet mellom Europa og Kina, og internasjonal politi...

Diplomati  Utenrikspolitikk  FN  Asia
Bjørnar_Sverdrup_Thygeson_11.png