Ingvild Rasmussen

Masterstudent

Ingvild var masterstudent i Forskningsgruppen for global orden og diplomati våren 2022.