false = not relative url Lilly Pijnenburg Muller | NUPI

Lilly Pijnenburg Muller

Tidligere ansatt


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • Internasjonal politikk og cyberspace
  Arrangement
  tir. 24 apr. 2018
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Karsten Geier, internasjonal ekspert på cyber og tryggleik, besøkjer NUPI for å gi deg ei oversikt over det som er verd å vite om internasjonalt cyberdiplomati.

 • Er norsk petroleumssektor godt nok rusta mot cyberangrep?
  Arrangement
  man. 26 feb. 2018
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Arrangementet presenterer funna frå prosjektet «Cybervåpen i internasjonal politikk» som har hatt som mål å kartleggje trusselbiletet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, og utfordringane i å sikre kritisk nasjonal infrastruktur i Noreg.

 • Cyberetterretning og nordisk tryggleik
  Arrangement
  man. 15 jan. 2018
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Cybertrusler påverkar i stadig større grad tryggleiken og velstanden i dei nordiske landa, også i Noreg. NUPIs Cyber Security Centre arrangerer derfor dette foredraget som ser på kvar desse truslane kjem frå, og kva rolle cyberetterretning har i det internasjonale samfunnet

 • I møte med nye truslar: amerikansk cybertryggleik
  Arrangement
  man. 9 okt. 2017
  Time: 12:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Cybertryggleik og cyberforsvar er område som stadig får større merksemd, men det er framleis store utfordringar til korleis eit land skal klare å handtere ein slik trussel. Victor Piotrowski og Ralph Wachter kjem til NUPI for å dele erfaringane sine rundt USAs cybertryggleik og strategien landa brukar.

 • The Internet of Things – korleis skal vi styre det?
  Arrangement
  ons. 22 mar. 2017
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Forum for cybertryggleik ved NUPI har gleda av å invitere til seminar om det som ofte blir referert til som den fjerde industrielle revolusjonen: The Internet of Things. Korleis skal vi eigentleg styre det?