NUPIs første direktør var historikeren John Christian Munthe Sanness. Han kom fra stillingen som utenriksredaktør i Arbeiderbladet og hadde graden dr.philos i historie. Sanness utviklet sine journalistiske evner allerede under krigen i London, der han ble oppdratt av den legendariske Anthony J. Martin i BBC Norwegian Service. Etter Sanness har NUPI hatt en rekke profilerte direktører, deriblant Johan Jørgen Holst, Sverre Lodgaard og Jan Egeland. Siden 2012 har NUPI blitt ledet av professor Ulf Sverdrup, tidligere professor ved BI.

Startbevilgningen fra Stortinget var på 100 000 kroner og innebar at NUPI startet med to ansatte, uten lokaler. Over tid økte antall medarbeidere og det ble dannet forskningsgrupper. Levering av kronikker om internasjonale spørsmål til landets aviser var i mange år en viktig oppgave og ga dessuten inntekter til instituttet. Selve forskningen hadde trange kår lenge, men på sikt ble sikkerhetspolitikk og utviklingsforskning viktige pilarer i NUPIs forskningsaktivitet. Øst-Europaforskning med vekt på økonomi ble også tidlig viktig og var en forgjenger for Instituttets Senter for Russlandsstudier som på få år ble det største forskningsmiljøet i Norge på feltet. Også internasjonal økonomi ble etter hvert et viktig felt i forskningen på NUPI.

Gjennom NUPIs over 60 år lange historie har forskningsaktiviteten dekket et bredt felt, samtidig som den har vært tilpasset hva det norske og internasjonale samfunn har etterspurt. NUPI har også vært et senter i Norge for informasjon om utenrikspolitiske spørsmål gjennom seminarer, konferanser og publikasjoner. Flere av NUPIs ansatte har blitt benyttet i en rekke offentlige oppgaver. Noen har også tjenestegjort i ulike regjeringer. Instituttet har også utdannet et stort antall norske og utenlandske studenter gjennom master- og phd-programmer.