NUPI tilbyr forskning, analyse og utredninger for aktører i næringslivet:

  • næringslivspakker
  • foredrag
  • prosjektsamarbeid

NUPI leverer rådgivning og analyser innen et bredt spekter av områder – med vekt på utenrikspolitikk og politisk risiko. Våre råd bygger på inngående innsikt i våre forskningsområder kombinert med etablerte metoder og modellverktøy. Vi har solid samfunnsøkonomisk kompetanse og lang erfaring fra skjæringsfeltet mellom næring og politikk, regulering og marked. Typiske tjenester er

  • Markedsanalyser, prisprognoser og verdsetting
  • Samfunnsøkonomiske analyser, makroøkonomisk utvikling, næringsvirksomhet og ringvirkningsanalyser
  • Strategisk rådgivning, scenarieprosesser og scenariebasert strategi
  • Rådgivning og analyser til næringsliv i møte med offentlige reguleringer og virkemidler
  • Evalueringer og innspill til offentlige reguleringer og virkemidler
  • Tilrettelegging av møter (seminarer, konferanser o.l.) i Norge og utlandet
  • Kapasitetsbygging i utlandet for norske myndigheter og internasjonale organisasjoner

NUPI har en unik posisjon som uavhengig fagmiljø og rådgiver. NUPI har et stort internasjonalt nettverk av forskere og andre eksperter som vi trekker på i våre aktiviteter. Våre kunder omfatter både myndigheter og næringsliv, i Norge og internasjonalt. Vi tør å utfordre når det er faglig grunnlag for å gjøre det. Med 50 år som forskningsinstitutt kombinerer vi faglig kvalitet og integritet med markedsnærhet og bredde.

Kontakt administrasjonssjef Anne Kari Bråtveit Johansen for mer informasjon.