Barnevernet, utenrikspolitikken og diplomatiet: Hvordan møter stater internasjonal kritikk?

Vitenskapelig forelesning
Summary:

Foredrag for BUFDIRs internasjonale avdeling.

  • Language: Norsk
  • Place: Son, Norge
  • Event type: Seminar
  • Event name: Foredrag
  • Event date: 9. nov. 2021