Er Forsvaret forberedt på dagens sikkerhetsutfordringer?

Academic lecture
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  NATO
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

Summary:

Det globale trusselbildet er mer uklart enn på lenge. Internasjonal politikk preges av et selvhevdende Russland, samtidig som det knyttes usikkerhet til amerikanske sikkerhetsgarantier under Trump. Hvilke implikasjoner har dette for det norske forsvaret? Hvordan bør fremtidens forsvar være?

I panelet var: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Karsten Friis, og professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo og professor II i strategi ved Forsvarets Stabsskole, Janne Haaland Matlary.

  • Language: Norwegian
  • Place: Oslo
  • Event type: Seminar
  • Event name: Civitafrokost
  • Event date: 29. okt. 2019
  • URL 1: https://www.civita.no/2019/10/30/er-forsvaret-forberedt-pa-dagens-sikkerhetsutfordringer
  • URL 3: