Going Through a Rough Patch: Danish and Norwegian Coping Strategies in the Transatlantic Relationship

Vitenskapelig forelesning
Summary:

Presentasjon av paper på CAST forskningsseminar om nordisk sikkerhetspolitikk.

  • Language: Engelsk
  • Place: København/Zoom
  • Event type: Seminar
  • Event name: CAST Research Seminar on Nordic Security Policy
  • Event date:
    10.11.2021