Hva er menneskelig kontroll, og kan det sikres?

Academic lecture
Summary:

Hva er menneskelig kontroll, og kan det sikres?

  • Language: Norwegian
  • Place: Litteraturhuset
  • Event type: Conference
  • Event name: Seminar om krigens regler: Hvordan styrker vi beskyttelsen av sivile i fremtidens krigføring?
  • Event date:
    03.09.2020
  • URL 1: https://litteraturhuset.no/arrangement/seminar-om-krigens-regler/
  • URL 3: