Norden i verden

Vitenskapelig forelesning
Summary:

Forelesning for UDs aspirantkurs, fagdag om Norden.

  • Language: Norsk
  • Place: Utenriksdepartmentet
  • Event type: Gjesteforelesning
  • Event name: Fagdag om Norden
  • Event date:
    14.12.2021