Norge bør være en tydeligere stemme

Interview
Themes
Diplomati  Utenrikspolitikk  FN
Written by

Maria Gilen Røysamb

Tidligere ansatt

Summary:

Denne uken avgjøres valgkampen mellom Irland, Canada og Norge om plass i FNs sikkerhetsråd. Dersom Norge vinner har vi en klar oppfordring: Norge bør bestrebe seg på å være mer enn en konsekvent partner til multilateralt samarbeid og ivareta forholdet til våre nærmeste allierte. I dagens forhandlingsklima kreves en tydeligere stemme og alternative allianser i Sikkerhetsrådet.

  • Page count: 2
  • Language: Norwegian
  • Place: Dagsavisen
  • Media name: Dagsavisen
  • Media type: Newspaper
  • Interview date: 31. des. 2019
  • Publication status: In press
  • URL 1: https://www.dagsavisen.no/debatt/norge-bor-vere-en-tydeligere-stemme-1.1729992
  • URL 3: