Oppgjør i Genève: Går fra å være en sjelløs morder til en verdig motstander

Intervju
Oppgjoer-i-Geneve_large.png
Summary:

Kommentar til toppmøtet mellom den amerikanske presidenten Joe Bidenb and Russlands Vladimir Putin.

  • Page count: 1
  • Language: Norsk
  • Place: Oslo
  • Media name: Nettavisen
  • Media type: Internett
  • Interview date: 15. jun. 2021
  • Publication status: Publisert/Presentert
  • URL 1: https://www.nettavisen.no/nyheter/oppgjor-i-gen-ve-gar-fra-a-vare-en-sjellos-morder-til-en-verdig-motstander/s/12-95-3424142211
  • URL 3: