Relations between Russia and Norway: Spiraling towards a new Cold War?

Academic lecture
Summary:

Forelesning om hvordan offisiell retorikk former mulighetsrommet i relasjonen mellom kollektive politiske enheter. Med Norge og Russland i perioden fra 2014 til 2019 som eksempel forklarte jeg hvordan måten politiske ledere snakker til og om hverandre kan bidra til konflikteskalering.

  • Language: English
  • Place: University of Tromsø
  • Event type: Seminar
  • Event name: Two-in-one
  • Event date:
    30.09.2020