Staten, barnevernet og diplomatiet

Populærvitenskapelig forelesning
Summary:

Innledning og paneldebatt, på fagseminaret "Hvordan håndterer stater internasjonal kritikk - eksempel barnevern".

  • Language: Norsk
  • Place: Oslo, Norge
  • Event type: Seminar
  • Event name: Fagseminar, Utenriksdepartementet
  • Event date: 16. jun. 2021