The High North, Between Shipping Routes and Militarization Security Challenges to the Arctic - the Norwegian perspective

Academic lecture
Summary:

Kort presentasjon av Russlands strategi i Arktis sett fra et strategisk norsk perspektiv som av en del av diskusjon i panel nr to i webinar organisert av LSE Ideas, NUPI og New Strategic Center som en del av FLANKS-prosjektet

  • Language: English
  • Place: Oslo, London, Bucharest
  • Event type: Conference
  • Event name: LSE, NSC and NUPI Webinar NATO facing challenges from the Arctic to the Black Sea Region
  • Event date:
    09.12.2020
  • URL 1: https://www.lse.ac.uk/ideas/podcasts/ideas-nsc-nupi-conference-2020
  • URL 2: https://www.youtube.com/watch?v=JgsppYL4nBY
  • URL 3: https://www.nupi.no/en/Events/2020/NATO-facing-challenges-from-the-Arctic-to-the-Black-Sea-Region