Toppmøtet mellom Biden og Putin er viktig for Norge

Intervju
Toppmoetet-mellom-Biden-og-Putin-er-viktig-for-Norge_large.png
Summary:

Kommentar til toppmøtet mellom den amerikanske presidenten Joe Biden og Russlands Vladimir Putin i Geneva.

  • Page count: 1
  • Language: Norsk
  • Place: Oslo
  • Media name: Forsvarets Forum
  • Media type: Internett
  • Interview date: 16. jun. 2021
  • Publication status: Publisert/Presentert
  • URL 1: https://forsvaretsforum.no/russland-usa-utenriks/toppmotet-mellom-biden-og-putin-er-viktig-for-norge/204661
  • URL 3: