Arbeidsoppgaver HHD nr. 7 2014

Les artikkelen

Én atombombe kan utslette en hel by. I dag sitter atommaktene med over 17 000 atomstridshoder. Helt siden atomvåpen ble utviklet, har det vært gjort forsøk på å begrense utbredelse av dem og å avskaffe dem helt. Alle medlemmene av den kjernefysiske Ikke-spredningsavtalen har forpliktet seg til å arbeide for atomavrustning. Så langt har det det imidlertid vært liten bevegelse i den retning.

En internasjonal kampanje forsøker nå å øke presset for atomnedrustning ved å fokusere på de katastrofale konsekvensene bruk av atomvåpen vil ha for mennesker – de humanitære konsekvensene. Men mange hindringer står i veien for en verden uten atomvåpen.

Oppgaver

 1. Hva er forskjellen mellom anerkjente, offisielle atommakter og andre atommakter?
 2. Hvilke land tilhører hvilken gruppe av atommakter?
 3. Hva står MAD for?
 4. Hva menes med NPT-avtalen?
 5. Hva menes med terrorbalanse?
 6. Hva forbindes med Little boy og Fat boy i atomsammenheng?
 7. Hva menes med distinksjonskriteriet i våpensammenheng?
 8. Hva markerer årene 1945 og 1953 i atomsammenheng?
 9. Hvorfor har atomvåpen fått en spesiell status øverst i det internasjonale sikkerhetshierarkiet?
 10. Hvilke land har hvor mange atomstridshoder?
 11. Hva var hensikten med å arrangere en konferanse i Oslo om atomvåpen i 2013?
 12. Gjør greie for den humanitære tilnærmingen til atomvåpen og den praktiske skritt-for-skritt-tilnærmingen.
 13. Diskuter påstanden: «Bruk av atomvåpen vil alltid være en forbrytelse mot menneskeheten.»
 14. Diskuter grunner til at de fem offisielle atommaktene ikke har oppfylt sine forpliktelser etter Ikke-spredningsavtalen – nedrustning og endelig avrustning.
 15. Drøft påstanden: «Det kan være riktig å bruke atombombe for å forhindre at enda mange flere mennesker blir drept.»
 16. Bruk internett til å finne ut land som har hatt atomvåpen, men som frivillig har gitt avkall på slike.
 17. Flere våpentyper, blant dem kjemiske våpen, er allerede blitt forbudt i folkeretten. Det har ikke skjedd med atomvåpen – de verste våpnene av alle. Hvorfor det er slik?
 18. Ulykker kan inntreffe også med atomvåpen: Les artikkelen Accidents will happen: An excerpt from ”Command and Control”. Gjør greie for hvordan mulige ulykker kan utløse bruk av atomvåpen.
 19. Diskuter hvorvidt Oslo-konferansen i 2013 brakte verden nærmere atomavrustning eller ikke.
 20. Diskuter påstanden «Verden vil ikke nødvendigvis bli tryggere av at enkeltland på egen hånd (unilateralt) kvitter seg med sine atomvåpen».