Fakta om Sudan (hhd10_21)

name

Fakta om Sudan (hhd10_21)

description

 • Areal
  : 2,5 mill. km² – Afrikas største land
 • Befolkning
  : rundt 41 millioner
 • Befolkningsgrupper
  : Svarte 52 %, arabere 39 %, beja 6 %. Sudan er et av verdens mest etnisk sammensatte land – svært mange folkegrupper og språk.
 • Medianalder
  : 19 år
 • Befolkningsvekst
  : 2,1 %
 • Religion
  : Islam (ca 70 %, statsreligion), kristendom og ulike lokale religioner. I perioder har arabisering, islamisering og innføring av sharialover vært drevet fra hovedstaden. Stor motstand mot denne politikken i sør.
 • Kolonifortid
  under egyptisk, osmansk og britisk styre. Felles egyptisk-britisk fra 1855. I 1956 ble Sudan igjen uavhengig som et av de første land i Afrika.
 • Siden uavhengigheten har Sudan – med unntak av 10 år – vært styrt av udemokratiske regimer utgått av det militære.
 • Politisk:
  1989: General Hassan Omar al-Bashir tok makten sammen med en gruppe offiserer. Disse har i perioder hatt sterke bånd til den sudanske islamistiske bevegelsen ledet av Hassan al-Turabi. Denne er nå satt til side og blitt opposisjonsleder isteden.
 • Sudan er i dag styrt av en samlingsregjering hvor president Bashir og hans Nasjonale Kongressparti er den sterkeste parten.
 • Sudan var lenge av USA plassert i kategorien skurkestater
  , blant annet som følge av at Osama bin Laden hadde tilhold der (1991-96). Den mer islamistiske holdningen har Sudan tonet mye ned siden 2000.
 • Sør-Sudan har siden 2005 hatt en stor grad av autonomi (indre selvstyre) og er styrt av den tidligere geriljabevegelsen SPLM, og Salva Kiir Mayardit er president for Sør-Sudan og visepresident i Sudan.
 • Oljeproduksjon
  startet i 1999 og har de siste 10 årene vært den klart viktigste inntektskilden for staten.
 • Konfliktmotiver
  : Under dekke av religiøse og/eller etniske motiver har kamp om interesser for materielle ressurser som land, vann og etter hvert olje ofte utgjort en kjerne i de mange konfliktene i Sudan.
 • Omliggende land har ofte sett seg tjent med å støtte grupper i opposisjon til statsstyret i Khartoum. Det samme har Sudan selv gjort overfor naboland.

Kilder: CIA World Factbook, Länder i fickformat