Eksamen i politikk og menneskerettigheter 2019

title

Eksamen i politikk og menneskerettigheter 2019

image

intro

Hvordan skal du takle eksamen? Her får du de beste rådene samlet på ett sted. Velkommen til NUPIs store eksamensguide!

content

Når skjer det?


Er du klar for eksamen? Ta quizen vår her!

Før eksamen (og før forberedelsesdagen)

 • Skaff deg oversikt over pensum, både boka og eventuelt det som ligger på Itslearning. Tenk over hvordan ulike deler av pensum kan belyse sentrale temaer i faget.
 • Les utdanningsdirektoratets eksamensveiledning for eksamen 2019. Legg spesielt merke til vurderingsskjemaet. Last ned denne filen: 

Eksamensveiledning 2019

 • Les tidligere gitte eksamensoppgaver og begrunnelse for karakter.
 • Her kan du lese en eksamensbesvarelse fra i fjor som fikk 6-er.
 • Les kompetansemålene i politikk og menneskerettigheter. De finner du blant annet her.
 • Sett deg inn i kildehenvisning. Dette er veldig viktig å ha kontroll på, og det er bortkastet tid å lære seg dette på eksamensdagen. Det finnes flere stiler, måter å gjengi kildene på. Benytt deg gjerne av APA-stilen. Den kan du lese om her. 
 • Hvis du vil forberede deg på å lese tekster og gjøre oppgaver, kan du lese «Hvor hender det?» her. For hver utgave finnes det et oppgavesett.

Forberedelse

 • På forberedelsesdagen får du utdelt kilder og informasjon som du skal bruke til eksamen. Det er viktig at du bruker kildene på en god måte og noterer deg hvordan du har brukt dem.
 • Lag tankekart! Det gir deg god oversikt over tematikken og det blir lettere å se sammenhenger og forstå de store linjene.
 • Tenk teori. Hvilke teorier kan knyttes til dette temaet?
 • Hvilke av kompetansemålene kan knyttes opp mot temaet du har fått utdelt og hvordan skal du vise på eksamen at du har oppfylt disse?

Under eksamen

 • Les eksamensoppgaven grundig.
 • Når du får eksamensoppgaven, starter du med idémyldring. Skriv ned alt du kommer på rundt temaet og bestem deg for hvordan du skal avgrense oppgaven.
 • Skriv en disposisjon til besvarelsen.
 • Ta pauser. Det er viktig å lufte hodet.
 • Spis og drikk. Hjernen fungerer dårlig uten sunn mat og vann.
 • Ignorer alle andre. Hva medelevene gjør har ingen betydning for din besvarelse.
 • Pass på at teksten er leselig og har en ryddig struktur. Det øker sjansene for god karakter.
 • Sett av tid på slutten til å se over besvarelsen.

Hvordan skrive en god tekst?

Å skrive kan være vanskelig, men å skrive en god eksamensbesvarelse kan læres! Her er våre beste tips til deg.

En eksamensbesvarelse skal ha et oppsett og må bestå av følgende deler:

 • Innledning
 • Hoveddel del 1: Teori
 • Hoveddel del 2: Drøfting
 • Avslutning
 • (Kildeliste)

Forklaring: Besvarelsen skal ha en innledning, to hoveddeler og en avslutning. I innledningen skal man fortelle hva man har tenkt til å gjøre, eventuelt lansere problemstillingen for oppgaven, men det skal også være en interessevekker. Hoveddelen deles i to. I den ene delen skal man gjøre rede for hva oppgaven handler om, altså empiri, mens man i den andre delen skal drøfte. Det vil si at man skal bruke teorien for å forklare hva som har skjedd og hvorfor (drøfting = teori + empiri). I avslutningen skal man forklare hva man har gjort og eventuelt hva man har kommet fram til.

Her er noen gode tips til å skrive godt:

 • Ikke rams opp. Selv om man har mye kunnskap i faget kan man ødelegge for seg selv om man begynner å ramse opp alt man kan uten å svare direkte på eksamensoppgaven. Svada gir ingen ekstrapoeng – vis i stedet at du kan reflektere.
 • En lang oppgave betyr ikke god karakter. En kortere oppgave kan bli belønnet for å være nettopp dette dersom den er faglig solid og drøftingen er god.
 • Forklar begreper underveis. Men ikke definer ting nøyaktig slik det står i Store norske leksikon eller Wikipedia. 
 • Prøv å ha en rød tråd i teksten. Det kan du for eksempel gjøre ved å avslutte oppgaven med samme stilgrep som du gjorde i innledningen. Det er veldig elegant om du har samme betraktning eller bilde både i starten og slutten av teksten, men at du i avslutningen presenterer dette med et annerledes perspektiv som viser at du har reflektert deg fram til noe i drøftedelen.
 • Det kan være lurt å gå gjennom innledningen til slutt for å se at du faktisk har gjort det du skrev du skulle gjøre, og sørge for at innledningen henger sammen med avslutningen.
 • Begrunn påstander. Ikke lanser ting som blir hengende i løse luften. For eksempel kan man ikke skrive at «EU vil kollapse» uten at man legger fram argumenter som eventuelt understøtter dette.
 • Jobb med en god tekstbinding. Sørg for at avslutningen i den ene avsnittet henger sammen med starten på den neste.
 • Det er lurt å holde seg til ett tema per avsnitt og gjøre seg ferdig med én ting før man går videre til neste.

Temaer

Først vil det være betimelig med en liten advarsel. NUPI skole har ingen innsikt i hva Utdanningsdirektoratet har planlagt på eksamen, og det er ingen enkel oppgave å tippe hva som blir årets tema. Likevel drister vi oss til å lansere noen lærestoffpakker innenfor internasjonal politikk. Dette baserer vi på store hendelser og trender som har preget det siste året. Det vil imidlertid være naturlig å anta at konkrete hendelser i 2019 ikke blir tema på eksamen fordi det går flere måneder fra oppgaven blir formulert til det er eksamen. 

Klima
Skolestreik for klima har engasjert stort denne vinteren og våren, men klima er et tidløst tema som det er mye fokus på i internasjonal politikk. 
Plast i havet
CO2-trend: stabilisering – et steg i riktig retning
Global matvaresikkerheit

Norges rolle i internasjonal politikk
I fjor lanserte Norge sitt kandidatur som medlem av FNs sikkerhetsråd. Bør vi bli medlem, hva kan vi utrette og hva er Norges rolle på verdensarenaen?
Sikkerhetsrådet: Bør Norge få plass? 
Kan Norge skape fred?
Norden i verden
Hvem skal eie Arktis?

Konflikter i Midtøsten
Mange land i Midtøsten er sterkt preget og herjet av krig og konflikt, og verdenssamfunnet sliter med å handle. Her får du en innføring i noen av de viktigste. 
Hvorfor er det ikke fred mellom Israel og palestinerne?
Hvorfor er det krig i Jemen?
Hvorfor er det krig i Syria?
Dei mektige militsane i Irak
Utfordringar etter krig

Multilaterale institusjoner og avtaler
EU er i krise, EØS-avtalen er 25 år og NATO markerer 70-årsjubileum. Hvor viktig er internasjonale organisasjoner? 
Kan EU erstatte NATO? 
Norden i verden
EU: kriser, årsaker og muligheter
Hva er FNs bærekraftsmål?

Demokrati
Mye tyder på at demokratiet i verden er truet. Hvordan skal vi forholde oss til dette?
Demokrati under press
Demokrati er mer enn valg
Fake news!
En verden av mistillit
Korrupsjon: Den store syndebukken?
Putins uslitelige popularitet
Ei folkerøysting om Trump

Forholdet mellom USA og Europa
Har Trumps presidentskap satt det transatantiske forholdet på prøve?
Er forholdet mellom USA og Europa svekka?

Lykke til!

article_list_title

article_list

documents_list_title

dokuments_list

title_persons

persons

external_links_title

external_links