Forskerne forklarer, episode seks: Tre måter å se strategisk bruk av energi på. Med Jakub M. Godzimirski. Han er forskningsprofessor på NUPI og har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi.

Posted by NUPI on Tuesday, February 16, 2016