Episode 8: Cybersikkerhet

Tenker du deg om når du åpner mail fra en ukjent avsender? Og hva er egentlig et cyberangrep? PSTs trusselvurdering ble offentliggjort 1 februar 2017. NUPI-forsker Karsten Friis forklarer nærmere om det alle snakker om for tiden.