Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 8 2010

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 9 2010

Hvor går al-Qaida?

11 april 2010

Tjue år er lang levetid for en terrororganisasjon. I år er det 22 år siden al-Qaida ble grunnlagt, og gruppen regnes stadig som en av de største truslene mot Vestens sikkerhet. Al-Qaida har lidd flere alvorlige tilbakeslag, særlig i 2001 da Taliban-regimet i Afghanistan ble styrtet (som følge av 11.9) og al-Qaida ble en organisasjon på flukt. Men så smalt det bomber i Madrid i 2004 og i London i 2005, og Osama bin Laden dukket opp i ferske lydbåndopptak. En viktig grunn til at al-Qaida så langt har overlevd USAs «krig mot terror» er at de klarte å etablere et nytt fristed i stammeområdene i Pakistan etter 2001. Dette klarte de til tross for at Afghanistan og Pakistan ligger langt fra bin Ladens hjemland, Saudi-Arabia, både kulturelt og geografisk.

Oppgaver

 1. Hvorfor regnes al-Qaida fortsatt som en av de største truslene mot Vestens sikkerhet?
 2. På hvilken måte hjalp arabiske frivillige de afghanske opprørskjemperne i perioden 1979–1988? Kjenner du tilfeller der norske frivillige har reist ut og hjulpet «sin part» i en væpnet kon-flikt?
 3. Hva står de to begrepene FATA og NWFP i Pakistan for?
 4. Hvor mange «kjempere» er henholdsvis al-Qaida og Taliban i stand til å mønstre i Afghanistan?
 5. Hvordan har al-Qaida kunnet overleve i mer enn 20 år?
 6. Når og hvorfor fikk al-Qaida muligheter til å bruke Afghanistan som base for sin globale kamp?
 7. Gjør greie for hvordan begrepet al-Qaida i dag blir tillagt ulikt innhold.
 8. Hvorfor vendte al-Qaida igjen sine øyne mot Afghanistan i 2006–2007?
 9. Hvordan er forholdet mellom afghansk Taliban og myndighetene i Pakistan?
 10. Gjør greie for hvilket budskap al-Qaida står for.
 11. Drøft grunner til at østlige deler av Afghanistan og nordvestlige i Pakistan er så sammenvevd.
 12. Drøft påstanden: «al-Qaida og Taliban har ikke helt sammenfallende mål.»
 13. Hvordan ga invasjonen av Irak i 2003 al-Qaida en gyllen mulighet?
 14. Diskuter påstanden: «Folk som ikke selv hører hjemme i et konfliktområde, tar mye lettere til ekstrem vold enn folk som hører hjemme i konflikt-området.»
 15. Diskuter hva det er som binder al-Qaida og Taliban sammen og hva som skiller dem.
 16. Skriv et kort brev (1 A4-side) der du selv bestemmer mottaker etter at du som 
  1. leder for eldsterådet i landsbyen din i FATA-området får nyss om at al-Qaida plan-legger en selvmordsaksjon mot en politistasjon i din region.
  2. bror får vite at din lillebror har meldt seg til tjeneste for den afghanske hæren.
  3. søster får vite at din storebror har meldt seg til tjeneste for al-Qaida.
  4. innbygger i en landsby i Waziristan opplever at et førerløst fly (drone) har bombet huset til foreldrene dine.