Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 22 2010

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 22 2010

Kongressvalg i USA

14 november 2010

Nylig var det mellomvalg i USA. Det vil si valg til de to kamrene i nasjonalforsamlingen Kongressen – Representantenes hus og Senatet. Valget kalles gjerne mellomvalg fordi det skjer midt mellom to presidentvalg – altså halvveis i en presidentperiode. I tillegg til senatorer og representanter skulle det velges guvernører for delstater, representanter til delstatsforsamlinger og til mange lokale verv. Valget ble omfattet med stor interesse, ikke minst fordi det ble sett som en test på hvor sterkt president Obamas politikk sto blant velgerne.

Oppgaver

 1. Hvorfor blir valget i år omtalt som et mellomvalg?
 2. Hva henspiller Tea Party på historisk?
 3. Hva menes med «rustbeltet»?
 4. Hva forstås med at en delstat gjerne er en «vippestat» ved nasjonale valg i USA?
 5. Hvilke to store underskudd er det som for tiden volder bekymring både internasjonalt og i amerikansk politikk?
 6. Hvor stort flertall trenger en internasjonal avtale for å bli endelig godkjent i Senatet?
 7. Hvordan kan vi si at valgresultatet har gitt president Obama vanskeligere arbeidsvilkår?
 8. Gjør greie for hvilke krefter og politiske tendenser som har båret Tea Party-bevegelsen fram.
 9. Gjør greie for hvem den typiske Tea Party-velgeren er.
 10. Hvilke hovedspørsmål kom til å prege årets mellomvalg?
 11. Hvor i USA står demokratene og republikanerne sterkest? I hvilken delstat (den eneste) klarte en demokratisk kandidat til Huset å vinne et distrikt fra en republikansk kandidat?
 12. Hvor i USA er arbeidsløsheten høyest?
 13. Gjør greie for i hvilke velgergrupper henholdsvis republikanerne og demokratene har størst oppslutning. Bruk også andre medier.
 14. Drøft påstanden «Årets mellomvalg var et uttrykk for protest mot president Obama».
 15. Gjør greie for faktorer som kan tale for og mot at president Obama blir gjenvalgt i 2012.
 16. Du er politisk rådgiver for president Obama. Han har bedt om et A4-ark med dine råd for hvilken politikk han bør legge opp til i tiden fram til president-valget i 2012. Hvilke råd gir du?