Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 9 2011

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 9 2011

Libya: vanskelige dilemmaer

10 april 2011

Opprørsbølgen i Midtøsten ruller videre. I Tunisia og Egypt har store omveltninger funnet sted med forholdsvis lite bruk av vold. Men ikke i Libya. Der står landet i brann, preget av en borgerkrig mellom Gaddafis regjeringsstyrker i vest og opprørsstyrker i øst. «Fem på tolv» – den 17. mars – bestemte FNs sikkerhetsråd seg for å gripe inn i konflikten, og 19. mars begynte vestlige fly å bombe. Da sto vi overfor en sannsynlig massakre på sivilbefolkningen i Benghazi og andre byer i øst. Det hadde diktatoren i ord og handling vist seg både villig og i stand til. Den erklærte målsettingen med Sikkerhetsrådets resolusjon 1973 var å beskytte sivilbefolkningen.

Oppgaver

 1. Hva vil det si at stater – ifølge FN-pakten – har rett til ikke-innblanding?
 2. Etter FN-pakten er det forbudt for stater å gå til krig mot hverandre. Det finnes to unntak der en eller flere stater likevel kan gå til krig. Hvilke? Og hvem er det som bestemmer at slik våpenbruk faller inn under unntaksreglene?
 3. Hva menes med R2P – Responsibility to Protect?
 4. Hendinger i et land må oppfylle minst ett av fire kriterier for å kunne kalles en R2P-aksjon. Hvilke er de fire kriteriene?
 5. FN-tiltak mot Libya er vedtatt i to resolusjoner i 2011. Hva er forskjellen mellom de to? Bruk medier.
 6. Hvordan var stemmegivningen i FNs sikkerhetsråd den 17. mars?
 7. Hva er hovedpunktene i resolusjon 1973?
 8. Hvilke dilemmaer sto statene i Sikkerhetsrådet overfor den 17. mars?
 9. Hvorfor var det så viktig for vestlige land å få arabiske og afrikanske land med «på laget» før avstemningen den 17. mars?
 10. Hvorfor mente flertallet bak resolusjon 1973 at det var nødvendig raskt å sette inn militærmakt mot de libyske regjeringsstyrkene?
 11. Hva mener Jan Egeland med at FNs sikkerhetsråd sviktet i Rwanda (1994) og Sri Lanka (2009)? Diskuter grunner til at Sikkerhetsrådet sviktet i disse to landene.
 12. Diskuter påstanden «I en globalisert verden kan ikke mennesker i noe land la være å blande seg inn i en konflikt ved å si at det ikke er våre innbyggere.»
 13. Hvorfor ble oberst Gaddafi etterforsket av Den internasjonale straffedomstolen allerede før den 17. mars?
 14. Diskuter hva Egeland mener med at «fallhøyden er svimlende» for Libya-aksjonen?
 15. Hvorfor får kampfly på tokt lettere oppmerksomhet i mediene enn mekling og forsoning?
 16. Diskuter hvorvidt det vil være riktig å sende våpen til opprørerne i Libya.
 17. Diskuter hvor grensen går for den vestlig-arabiske aksjonen mellom å beskytte sivile og ta del på en av sidene i en borgerkrig.
 18. Diskuter hvorvidt det vil være riktig av andre land og intervenere i Libya for å kaste Gaddhafi (regimeendring).