2011

 • Midtøsten i støpeskjeen
  Hvor hender det? 2011 : 5 | February 14, 2011

  En ung mann i Tunisia satte fyr på seg selv. Dette ble gnisten som tente flere bål i Nord-Afrika og Midtøsten og inspirerte uredde misnøyde. Store de1

 • Fattigdom, vekst og ulikhet i Kina og India
  Hvor hender det? 2011 : 6 | February 27, 2011

  Med imponerende vekst de siste tiårene har Kina og India tatt steget inn i de mektiges selskap. Viktige beslutninger kan ikke lenger tas uten at de e1

 • Narkokrigen i Mexico
  Hvor hender det? 2011 : 4 | February 6, 2010

  Den såkalte krigen mot narkokartellene i 2010 krevde flere liv enn krigen i Afghanistan. Og stadig hører vi at Mexico er på vei til å bli en såkalt «1

 • Blodige konflikter i Thailand
  Hvor hender det? 2011 : 7 | March 13, 2011

  Konfliktene er mange i Thailand. Siden 2001 har det vært opprør blant malaymuslimene i Sør-Thailand, med over fire tusen drepte til sammen. Siden 2001

 • Diasporaer i Norge
  Hvor hender det? 2011 : 10 | May 1, 2011

  Verden over går innenriks- og utenrikspolitikk mer over i hverandre. Vi ser det når eksilgrupper – noen ganger omtalt som diasporaer – prøver å påvir1

 • Eurolandene: skrale statsfinanser
  Hvor hender det? 2011 : 8 | March 20, 2011

  Etter at finanskrisen brøt ut i 2008 reagerte styresmaktene storstilt og bidro til å dempe fallet. Systemviktige finansinstitusjoner og banker, i no1

 • Pakistan: Det trekk opp til storm
  Hvor hender det? 2011 : 15 | September 18, 2011

  Kva blir resultatet når du kombinerer forskjellige konfliktar, naturkatastrofar, flyktningkriser, religiøs ekstremisme og ein svak stat?

 • Terrorisme på norsk
  Hvor hender det? 2011 : 12 | August 28, 2011

  Terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli var blant de største i Europa noen gang. Hele landet ble rammet, men angrepet var rettet direkte mot1

 • Fred og utvikling
  Hvor hender det? 2011 : 14 | September 11, 2011

  I de siste par tiårene ser stadig flere en sammenheng mellom politikkområdene sikkerhet og utvikling.

 • 10 år etter 11.09
  Hvor hender det? 2011 : 13 | September 4, 2011

  10 år etter har terrorangrepene 11.09.2001 mot New York og Washington fortsatt en aura rundt seg. Hvilke virkninger fikk 11.09-terroren?