Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 2 2012

Diplomati − før og nå

22 januar 2012

Alt snakk om globalisering til tross, mennesker lever lokalt i sosiale grupper og trives med det. Men de er som regel nysgjerrige på naboene og holder gjerne et øye med dem. Dette skyldes et behov for sikkerhet og trygghet. Den viktigste institusjonen som styrer samtalen mellom stater, er diplomatiet − et viktig utenrikspolitisk verktøy for nasjonale myndigheter.

Oppgaver

 1. Hva betyr ordet diplomati?
 2. Hva er en diplomat?
 3. Hva menes med diplomatisk immunitet, og hvorfor har diplomater denne retten?
 4. Hva står i akkrediteringsbrevet en diplomat har med seg når hun eller han kommer til en ny diplomatisk stasjon?
 5. I den norske utenrikstjenesten: Hva er forskjellen mellom en ambassade og en delegasjon?
 6. Gjør kort greie for utviklingen av det tidlige diplomatiet.
 7. Hva er Wienkonvensjonen? Hva er de sentrale oppgavene til en diplomat?
 8. Hva menes med hybriddiplomati?
 9. Bruk oppslagsverk – bibliotek, Google, Wikipedia ... – til å finne ut hva som ligger i uttrykkene skytteldiplomati, ping-pong-diplomati, kanonbåtdiplomati, pandadiplomati.
 10. Hvordan og hvorfor har enkelte norske ambassader blitt angrepet i seinere år? Bruk medier.
 11. Hvordan har arbeidsvilkårene og oppgavene til diplomatene endret seg i de siste tiårene?
 12. Gjør greie for hvordan det aktørbildet diplomater møter i dag, skiller seg mye fra det de møtte for bare noen tiår siden.
 13. Diskuter påstanden «Godt diplomati på hjemmebane er avgjørende for godt diplomati på bortebane».
 14. Diskuter påstanden «Hva er vitsen med ambassader når man raskt kan «google» siste nytt fra hele verden».
 15. Hva er omdømmebygging, og hvorfor er det blitt en viktigere del av utenrikspolitikken?
 16. Gjør greie for hvordan Utenriksdepartementet både er blitt mer demokratisk og mer fragmentert især de siste tiårene.
 17. Du er rådgiver i Utenriksdepartementet. Nå er du bedt om å lage en oversikt over hvilke fornybare energiressurser som finnes i Arktis og foreslå tiltak til hvordan disse kan videreutvikles. I første omgang skal du lage en oversikt over hvilke aktører du bør kontakte.
 18. Diskuter påstanden: «Dialog og diplomati har en egenverdi».
 19. Gjør greie for hvordan diplomater, forskere og journalister alle har en rolle å spille for innhentingen av viktig informasjon til utenrikstjenesten.
 20. Diskuter hvorfor diplomater og statsledere i økende grad forhandler på globalt nivå.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål