Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 13 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 13 2012

Skatteparadiser - hva tjener de til?

02 september 2012

Den pågående finanskrisen – både eurokrisen og den mer globale – og den tilhørende realøkonomiske krisen er gjengangere i medier verden over. Uansett årsakene til dagens store problemer er det klart at svært mange stater i nord nå ikke klarer å finansiere viktige offentlige oppgaver. Med enorm gjeld allerede ser statene seg heller ikke i stand til å ta opp mer gjeld. De er derfor tvunget til å skjære ned på utgiftene. Og ikke uventet stiger den sosiale og politiske uroen i mange land – ikke minst i Sør- og Øst-Europa.

Oppgaver

 1. Hva kjennetegner et skatteparadis?
 2. Hvor finner vi verdens skatteparadiser?
 3. Hvordan bidrar skatteparadiser til å gjøre livet lettere for kriminelle?
 4. Hvordan bidrar skatteparadiser til skjevere fordeling av skattebyrde mellom bedrifter og samfunnsgrupper i enkeltland og mellom land når det gjelder skatteinntekter?
 5. Hva vil det si at selskaper ikke driver noen reell virksomhet i skatteparadiser?
 6. Gjør greie for hvor store beløp som parkeres i skatteparadiser, og hvor store skatteinntekter verdens stater årlig taper på deres virksomhet.
 7. Hva kunne verdens stater i stedet ha brukt disse pengene til? Sammenlikn med andre tallstørrelser: samlet bistand .... Bruk medier.
 8. Hva menes med at noen skatteparadiser er finansielle hjelpemotorer for finanssentra verden over?
 9. Gjør greie for hva forfatteren mener med at «skatteparadiser er blitt en del av måten selskaper og finansenheter driver virksomhet på i dag».
 10. Diskuter skatteparadisers argument om at Delaware (amerikansk delstat) og (City of) London er mer skadelige enn de er. Bruk medier.
 11. Diskuter forskjellen mellom å unndra penger fra beskatning (skattesnyting) og skatteplanlegging.
 12. Drøft hvorfor skatteparadiser kan fortsette å eksistere når de opplagt er problematiske for de fleste stater.
 13. Diskuter hvorvidt det vil være riktig av EU å hjelpe staten på Kypros ut av gjeldskrisen når Kypros av mange blir regnet som et skatte-paradis.
 14. Diskuter påstanden: «Den bankansatte som stjal og solgte informasjon om tusener av tyske skatteunndrageres konti i Liechtenstein til tyske myndigheter, utførte en moralsk riktig hand-ling.»
 15. Drøft hvorfor skatteparadiser kan fortsette å eksistere når de opplagt er problematiske for de fleste stater.
  Hva gjør du når 
 16. du som gjest på en restaurant blir spurt om med eller uten kvittering?
 17. du som bankansatt får mistanke om en transaksjon av ulovlige penger?