Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 9 2013

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hvorfor valgte militærregimet i Burma å avholde valg i 1990?
 2. Hva menes med
  • etnisk minoritet,
  • føderasjon
  • sanksjoner?
 3. Hvorfor er valg en så viktig test på styresettet i et land?
 4. Hvilke uventede grep gjorde militærregjeringen i 2010 - grep som ga bud om lettere forhold for oposisjonen?
 5. Diskuter hvorfor Aung San Suu Kyi har så høy stjerne både i hjemlandet og i utlandet.
 6. Bruk internett til å finne ut hvorfor asiatiske land ikke innførte sanksjoner overfor Burma?
 7. Hvordan har Burma endret seg enormt de siste to årene?
 8. Diskuter hva Bondevik mener med at «fortsatt trenger Aung San Suu  Kyi støtte i kampen for frihet og demokrati i Burma».
 9. Bruk internett til å finne ut hva den såkalte safranrevolusjonen i 2007 i Burma gikk ut på.
 10. Hvorfor er det så viktig at demokratiske og økonomiske reformer får gå parallelt i Burma?
 11. Gjør greie for hvilke utfordringer også et eventuelt framtidig Burma vil stå overfor
 12. Diskuter påstanden: Det stemmer ikke at demokrati bare betyr at flertallet bestemmer.
 13. Diskuter hvilken type valgordning dere tror vil være best for Burma – flertalllsvalg eller forholdstallsvalg.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål