Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 22 2013

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med GMO?
 2. Gjør greie for hva genmodifisering går ut på.
 3. Hva menes med Cartagenaprotokollen?
 4. Hva vil det si at en plante blir resistent mot noe? Hvilke konkrete resistensproblemer er det forskere og bønder må finne en løsning på?
 5. Hvor lenge har GMO vært et tema iinternasjonal politikk? Hvorfor har GMO igjen blitt aktuelt tema i internasjonal politikk?
 6. Hvilke enkeltland og hvilken gruppe av land er de største produsentene av GMO-mat?
 7. Hva er det EU og USA forhandler om i TTIP-forhandlingene?
 8. Hvilke er de vanligste typene av GMO i landbruket? Beskriv de to typene.
 9. Gjør greie for noen stridspunkter forbundet med  med dyrking av GMO i landbruket.
 10. Hvordan kan det å ta patent på gener gå sammen med maktkonsentrasjon?
 11. Diskuter om det riktig at noen skal kunne eie gener?
 12. Diskuter påstanden «Det er helt nødvendig å dyrke genmodifiserte organismer (GMO) for å kunne dekke matbehovet til 9 mrd. mennesker i 2050».
 13. Diskuter påstanden «Det bør det ikke være lovlig å dyrke eller selge genmodifiserte organismer».
 14. Hvorfor er det så viktig å få etablert globale regler for dyrking av og handel medgenmodifisert mat?
 15. Bruk internett til å finne ut mer om fordeler og ulemper ved «golden rice» – gyllen ris.
 16. Diskuter mulige forbindelser mellom menneskerettigheter og dyrking av og handel medGMO-produkter.
 17. Diskuter hvorvidt mer handel med jordbruksvarer fra u-land vil måtte åpne for mer GMO-handel i Europa og Norge.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål